Teren totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet Asioita asioiden nimillä

Susanna Koski ja empaattiset inkvisiittorit

Tämä lienee viimeistään se kannanotto, joka tuhoaa poliittisen urani, mutta nyt alkaa mennä julkinen keskustelu niin mauttomaksi, etten voi olla puuttumatta asiaan. Kyse on Ylen A-studiossa nähdystä kansanedustaja Susanna Kosken ja työttömän Anna-Maija Tikkasen tapaamisesta Ylen A-studion haastattelussa.

Pöyristyneet kansalaisaktiivit, poliitikot, puoluelehdet sekä pelkät otsikot lehdistä ja sosiaalisesta mediasta lukeneet ihmiset ovat rummuttaneet Kosken empatiakyvyttömyyttä julmetulla vimmalla viimeiset pari päivää. Miksi? Siksi, että Tikkasen vedotessa omiin rajoitteisiinsa edes työn hakemisen esteinä Koski totesi, että kaikilla meillä on rajoitteita.

Asiayhteydestä irrotettuna tuo kommentti toki vaikuttaa siltä, että paha porvari siinä nauraa kurjalle köyhälle, mutta todellisuudessa keskustelua edelsi pitkä pohdinta siitä, miten pitkäaikaistyöttömän ja monisairaankin ihmisen voisi olla mahdollista nostaa elintasoaan omalla työllään. Ja juuri se uskoakseni onkin useimpien työttömien haave, päästä takaisin työelämään ja elättää itsensä omalla työllään. Siksi on niin surullista, että erittäin tarpeellinen keskustelu keinoista työttömien, köyhien ja muiden vähäosaisten auttamiseksi jäi täysin epäolennaisuuksien pimentoon.

Vaikka lause kaikkia koskevista rajoitteista tietysti sinällään on töksähtävä, niin se on myös totta. Huonosta ulosannista huolimatta uskoisin Kosken tarkoituksena olleen ilmaista, että vaikka Tikkasen fyysinen terveydentila on työikäiselle poikkeuksellisen heikko, niin hänellä on koulutus, työkokemusta ja edelleen leikkaava järki, jotka tarvittaessa mahdollistavat monien töiden teon esimerkiksi tietokoneella kotoa käsin. 

Markkinaliberaaliin ajatteluun kuuluu olennaisena osana ajatus siitä, ettei kenenkään pitäisi joutua rajoitteidensa takia täysin ulos työelämästä tai muuten mielekkäästä ja aktiivisesta arjesta, vaan jokaiselle voi löytyä kykyjensä mukainen toimi, kunhan työmarkkinoiden annetaan toimia mahdollisimman vapaasti. Ja jos kaikesta huolimatta yksilö ei voi huolehtia itsestään taloudellisesti, niin sitten yhteiskunta tulee hätiin ja takaa tarvittavan määrän apua.

Minusta paras osoitus Kosken empaattisuudesta on nimenomaan se, että hän uskoo Tikkasen rajoitteineenkin olevan kyvykäs työelämään, kunhan järjestelmäämme muutetaan mahdollistamaan monisairaillekin paremmat edellytykset työllistyä. Epäempaattisuutta, ainakin minun mielestäni, on se, että ihminen tuomitaan työkelvottomaksi ja toivottomaksi tapaukseksi, sekä syrjäytetään yhteiskunnasta kietomalla hänet yhteiskunnan tukiverkkoihin niin tiukkaan, ettei niistä pääse edes rimpuilemalla irti.

On myös tärkeää myös muistaa, että useimmiten ratkaisu työttömyyteen tai sen aiheuttamaan köyhyyteen ei ole tulonsiirtojen kasvattaminen, vaan sellaiset työmarkkina- ja sosiaalipoliittiset reformit, jotka takaavat kaikille kohtuullisen perustoimeentulon, mahdollisuuden työllistyä vaihtelevista elämäntilanteista huolimatta sekä työnteon kannattavuuden. Iso osa Kosken höhlällä sanavalinnalla nyt ilakoivista leimakirveen heiluttajista kannattanee itsekin kuvatun kaltaista järjestelmää, aivan kuten keskustelun perusteella myös Tikkanen ja Koskikin, joka on avannut aatettaan aiheesta samassa ohjelmassa varsin järkevästi.

Niinpä Kuplat-ohjelman leikkaus vaikutti aika erikoiselta ottaen huomioon, että sen piti olla kahden erimielisen mahdollisuus avata omaa ajatusmaailmaansa avoimesti keskustelemalla. Kosken ja Tikkasen keskustelu oli parituntinen, ja siinä päästiin selkeästi kohti yhteisymmärrystä esimerkiksi lamaannuttavaa byrokratiaa vähentävän perustulon tarpeellisuudesta. Onkin ihmeellistä, että toimitus oli valinnut korostaa räikeää vastakkainasettelua eikä analyyttistä yhteiskunnallista keskustelua. Totuus tietysti paljastuu vasta, jos koko haastattelu julkaistaan, mutta vahinko julkiselle keskustelulle on jo ehtinyt ikävä kyllä tapahtua, ja kaikki vieläpä Yleisradion toimituksen johdolla.

Leimallinen ongelma nykyiselle keskustelukulttuurille on myös se, että pöyristyjiltä itseltään ei vaadita perusteltuja ratkaisuja kritisoimiinsa ongelmiin. Tässäkään tapauksessa yksikään Koskea ripittävistä kärkipoliitikoista ei ole antanut uskottavaa näkemystä siihen, millä keinoilla työttömiä nostetaan takaisin työn syrjään ja miten köyhät voisivat nostaa elintasoaan? Kaikki poliitikot tietävät, ettei nykyisessä uhrikulttia rakentavassa julkisen keskustelun ilmapiirissä kansanedustajalla ole mitään muuta keinoa antaa itsestään oikeaa kuvaa kuin luvata lisää tulonsiirtoja köyhille.

Koski yritti ratkaisukeskeistä linjaa ja katsokaa miten kävi: Yksi helposti asiayhteydestä irroitettava lause, eikä leimakirveiden lyönneistä meinaa tulla loppua. Nykyisissä pöyristymisorgioissa noitaroviolle joutunut leimataan armotta epäempaattiseksi, mutta oletteko te leimakirvestä heiluttavat miettineet, mitä joukkolynkkaaminen kertoo omasta empatiakyvystänne? Ja mitä luulette, monellako poliitikolla on tällaisten ryöpytysten jälkeen rohkeutta lähteä krivikansalaisen kanssa tällaiseen keskusteluun, kun yksi tahatonkin virhe vie viikoksi jalkapuuhun?

No mitä sitten pitäisi tehdä? Aivan ensimmäisenä toivoisin Anna-Maijan ottavan yhteyttä minuun tai Päivän Byrokraatin Facebook-profiiliin. Juu, tiedän, että se vaatii tietokoneella käyntiä, mutta se on tässä tapauksessa ainoa keino. Joka tapauksessa, olemme löytäneet jo useamman vapaaehtoisen lahjoittamaan tietokoneensa sinulle. Yritimme saada yhteystietojasi Ylen toimitukselta, mutta koska se ei onnistunut, niin toivomme yhteydenottoasi tai jotakuta välittämään viestin Anna-Maijalle. Asia kyllä järjestyy, kunhan saamme linjat kerran kuumiksi. Toivoisin myös teitä katsojia välittämään viestiä eteenpäin.

Mitä tulee järjestelmätason muutoksiin, niin meillä Suomessa olisi tehtävänä pitkä liuta sosiaaliturvaan, työmarkkinapolitiikkaan ja verotukseen liittyviä reformeja. Niiden myötä voisimme poistaa kannustinloukkuja, joustavoittaa eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työllistymistä sekä antaa yhä useammalle suomalaiselle mahdollisuuden työllistyä kykyjensä mukaisesti ja rajoitteistaan huolimatta. Videon pituuden takia en malta avata näitä ideoita tässä pidemmälle, mutta osa löytyy jo aikaisemmista videoistani ja osan jäsentelen tekstiksi vasta myöhemmin.

Muuten siitä empatiakyvystä vielä. Juuri empatia on motiivina myös meillä markkinaliberaaleilla poliitikoilla, ei se ole mikään tulonsiirroilla ääniä ostavien populistien yksinoikeus. Minä tiedän, että voin syystä tai toisesta tipahtaa milloin tahansa pahnan pohjimmaiseksi ja jäädä riippuvaiseksi muiden avusta. Ymmärrän myös, että moni kärsii työttömyydestään ja köyhyydestään tavoilla, joista minä en välttämättä ole edes tietoinen. Ja juuri näistä syistä haluan muuttaa järjestelmäämme sellaiseksi, jossa yhteiskuntamme vähäosaisten edellytyksiä työntekoon, hyvään henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja merkityksellisyyden kokemukseen parannetaan. 

Juuri empatia muita kohtaan on se syy, miksi minä, monien muiden kataliksi köyhien vihaajiksi leimattujen markkinaoikeistolaisten tavoin, käytän huomattavan määrän vapaa-aikaa kirjoittelemalla käsikirjoituksia, editoimalla videoita, keskustelemalla sosiaalisessa mediassa ja pyrkimällä eduskuntaan tekemään päätöksiä. Siis siitäkin huolimatta, että leivän saisi pöytään helpomminkin, joutumatta kuuntelemaan täysin mauttomia henkilökohtaisuuksia ja taistelemaan tahallaan asioita väärin ymmärtävien räyhänhenkien olkiukkoja vastaan. Uskon, että sama idealismi koskee myös Susanna Koskea ja muitakin kansanedustajia, vaikka keinoista olemmekin omasta mielestämme perustellusti eri mieltä.

Silti, normaalisti äänekkäimmät stereotypioiden ja yleistämisen vastustajat ovat hakanneet niin Kokoomusta puolueena ja kuin koko hallitustakin leimakirveillään. Miettikääpä, jopa eräiden vasemmistopuolueiden puheenjohtajisto maalailee julkisesti kokoomuslaisista kuvaa köyhiä silkkaa pahuuttaan kurjistavina sortajina, joiden mielestä vähäosaisuus on ihmisen omaa syytä. Mikään tuosta maalailusta ei tietenkään ole totta, mutta silti poliittisen vastustajan epäinhimillistämisestä on jostain syystä tullut vasemmistolaisille hyväksytty politiikan teon muoto. Koittakaapa keksiä jokin ihmisryhmä, josta vaikkapa Kokoomuksen puoluejohtaja saisi käyttää moista kieltä joutumatta pyytämään välittömästi anteeksi?

Ja siis ihanko oikeasti jopa vasemmistopuolueiden puheenjohtajia myöten osa ihmisistä kuvittelee kokoomuslaisten olevan pahantahtoisia köyhiä kohtaan? Että kaikista puheistani huolimatta minä silti muka salaa ja aivan silkkaa pahuuttani, toivoisin vähäosaisille kurjuutta vain siksi, että olen esimerkiksi kokoomuslainen tai markkinaliberaali? Koska juuri tätä Li Andersson, Ville Niinistö, Touko Aalto, Aino-Kaisa Pekonen ja niin moni muu vasemmistopoliitikko on nyt julkisesti esittänyt. 

Moinen propaganda on niin typerää ja haitallista koko poliittiselle järjestelmällemme, että toivoisin median vetävän myös vasemmistopuolueiden kärkinimiä tilille sanomisistaan. Näin eritoten tällaisessa tapauksessa, jossa epäempaattisuudesta muita syyttävät kansanedustajat yrittävät vahvaa värikynää käyttäen epäinhimillistää poliittisia vastustajiaan.

On todella masentavaa, että äärimmäisen tarpeellinen keskustelu kansanedustajan ja elämän patarouvan käteen saaneen ihmisen välillä tuhotaan tekemällä asiasta täysi poliittinen sirkus. Tällaista vuoropuhelua sosioekonomisen janan eri päiden välillä ei monissa yhteiskunnissa edes harkittaisi, vaikka se varmasti olisi hyödyllistä kaikkialla. Tämä keskustelu oli meille kaikille paikka oppia uutta ja ymmärtää toisiamme paremmin, mutta nyt huomio on keskittynyt metakeskusteluun siitä, miten keskustelua pitää käydä. Siinä sivussa meistä kaikista on lähinnä tullut tyhmempiä, äkkipikaisempia ja aggressiivisempia.

Selkeän imagoriskin ja tarjolla olevien poliittisten irtopisteiden takia varsinkaan poliittisen pyramidin huipulta ei löydy tässä tapauksessa sen vertaa selkärankaa tai sillanrakennuskykyä, että Kosken sanomisia yritettäisiin tulkita muuten kuin kaikkein äärimmäisen pahan kautta. Jokainen näistä räkyttäjistä voisi puolestani mennä peilin eteen kysymään, onko tämä todella se tapa, jolla aikuiset ja vastuulliset ihmiset reagoivat aina, kun on pienikin mahdollisuus ponnistella toisten silmäkuopista oman edun tavoittelemiseksi? Tällaisen julkisen keskustelun kauttako tämä meidän yhteinen Suomi-niminen projektimme, viiden ja puolen miljoonan ihmisen massiivinen hanke, jatkaa onnistumisia hamaan tulevaisuuteen? Enpä usko.

https://areena.yle.fi/1-4435283
https://areena.yle.fi/1-4252568
https://www.facebook.com/ainokaisa/posts/10156422440903817
https://www.facebook.com/niinistoville/posts/1919032038115509
https://www.facebook.com/lindrssn/posts/1918684678166398
https://yle.fi/uutiset/3-10203464
https://www.facebook.com/koskensusanna/posts/2201441653205638
http://www.iltalehti.fi/politiikka/201805152200945645_pi.shtm
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005681536.html
https://yle.fi/uutiset/3-10206848

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

20Suosittele

20 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (132 kommenttia)

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Susanna Koski on monien tuhansien eurojen kuukausipalkallaan ja kansanedustajan runsaide etuineen aivan totaalisesti ulkona köyhien ja sairaiden työttöminen ahdingosta, kun käy vertailemaan rajoitteita ja pistää samalle viivalle kaikki. Hänen maailmansa on aivan eri dimensiossa, eikä taatusti ymmärrä sellaisen elämää, joka jo syrjäytyneeä pitkäaikaistyötttämänä joutuu tulemaan toimeen nykyajan Suomessa muutamien satasten kuukaustuloilla sairauksineen

Käyttäjän mattiosaisa kuva
Matti Säisä

En tiedä ottaa kantaa tapaukseen Susanna Koski mutta usein kuullut yleistykset että hyväpalkkainen ihminen ei jotenkin automaattisesti ymmärtäisi köyhien ja sairaiden ankeita elinoloja ovat silkkaa populismia.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Vasta silloin ymmärtää täysin köyhien ja sairaiden oloja, kun on niistä oloista omakohtaisia kokemuksia, ei muuten.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #3

Lähes jokainen on elämänsä aikana kuulunut suomalaisittain kurjalistoon jos on opiskellut. Opiskelijat ovat ylivoimaisesti Suomen pienituloisin ryhmä. Heihin nähden työttömät ja takuueläkeläiset ovat eliittiä.

Ehkä niukka opintotuki on tässä suhteessa hyvä asia.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

" usein kuullut yleistykset että hyväpalkkainen ihminen ei jotenkin automaattisesti ymmärtäisi köyhien ja sairaiden ankeita elinoloja ovat silkkaa populismia."

--------------------------

No ei aivan, koska tuosta on tehty tutkimuksiakin. Toki hyväpalkkaisella voi olla jotain käsitystä mikäli hän on itse joutunut kamppailemaan suurten vastoinkäymisten kanssa. Se mikä jollekin on suuri vastoinkäyminen tietenkin on vähän suhteellista... Rikkaampi ihminen ei tietenkään mitenkään automaattisesti ole ymmärtämätön tai empatiakyvytön.

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-20000...

"Kärsimyksen tunnistaminen on ensimmäinen askel myötätuntoiseen toimintaan. Kyse ei ole siis ylempien luokkien välinpitämättömästä asenteesta. He ovat vain huonompia tunnistamaan kärsimyksen. Tämä saattaa johtua siitä, että he eivät ole joutuneet kohtaamaan yhtä monia esteitä elämänsä aikana kuin vähempiosaiset."

Lisää:
http://www.iltalehti.fi/terveys/2016102822530279_t...
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001744291....
jne.

Olisi siis väärin sanoa että rikas/hyväpalkkainen automaattisesti olisi jotain - se olisi liian pitkälle menevä yleistys. Eroja keskimäärin kuitenkin on (rikas vs köyhä kärjistyksellä). Liika vain omassa kuplassaan eläminen tuskin ymmärrystä lisää - jos sitä ymmärrystä edes haluaa hakea.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Tosin Koski ei laittanut kaikkia samalle viivalle. Kaikilla meillä on rajoitteita, toisilla isompia ja toisilla pienempiä, ja juuri siksi järjestelmämme tulisi mahdollistaa toimeliaisuus eri elämäntulanteissa oleville, ei pelkästään täydessä terässä oleville. Puheeso Kosken ymmärryksestä perustuu pahantahtoisille arvauksille. Katsoitko ko. ohjelmaa?

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Siinä mielessä laittoi, kun niputti rajoitteet yhteen nippuun. Esim. Tikkasella fibromyalgia, joka rajoittaa työntekoa ja Koskella voi olla kynsi katkennut, eikä voi painaa äänestysnappia...

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #44

Niin, suuria linjoja tarkastellessa jokaisella meistä on rajoitteita, jotka realisoituvat eri ammateissa. Koski ei missään vaiheessa sanonut, että diabetes ja katkennut kynsi olisivat yhteismitallisia. Aivan niin kuin porukka olisi lukenut vain ne lehtien otsikot...

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #44

Itsekin tässä niputat fibromyalgiaa sairastavat yhteen. Missään nimessä kaikki heistä eivät ole työkyvyttömiä, kuten kyseessä ollut henkilökään ei ollut. On tietysti mahdollista että hoitava lääkäri ei ole osannut kuvata potilaan tilaa lausunnossaan.

Petri Lavonen

Kuten myös Li Andresson ja Antti Rinne jotka arvioden saavat samoja etuja, eiväkä ole nälkää ja kurjuutta nähneet? Paitsi että Rinne muuntautuu hetkeksi leipäjonoon kuvaajien kanssa.

Käyttäjän velitakanen kuva
Veli Takanen

Ohjelman tarkoitus oli esittää kuplia. Tässä mainituissa asiassa se oli Susanna Kosken päässä oleva kupla työttömyydestä. Kosken aikaisemmat lausunnot olivat ilmeisesti syy, että hänet valittiin tähän ohjelmaan.

Koskihan oli aikaisemmin todennut junan ikkunasta katselleensa, että metsissä kyllä riittää työtä. Tuo ei sanatarkasti varmasti ole se, mitä Koski tuolloin sanoi, mutta mieleeni siitä jäänyt jälki se kuitenkin on.

Tikkanen ei toisaalta edusta varmasti keskimääräistä työtöntä monine sairauksineen. Myöskään se, että löytääkö Tikkanen nyt työtä tai ihan palkattuja töitä, ei työttömyyden osalta ole keskeinen asia, koska työtä vailla on satojatuhansia ihmisiä.

Kokoomusta on pidetty kykypuolueena. Syystä tai syyttä. Tällä vaalikaudella tuo kuva on kulkenyt kohti auringonlaskun suuntaa. Jo useampi kansanedustaja on osoittanut kyvyttömyytensä siinä mitassa, että esimerkiksi minä en enää äänestä espoolaista ja kokoomuslaista TV:stä tuttua poliisimiestä, joka viimeksi sai ääneni.

Työttömyys tuntuu olevan asia, josta kokoomuslaiset eivät todellakaan ymmärrä mitään. Useimmille ihmisille se on elämän ja kuoleman paikka. Usealle se on myös itsetunnon tuhoava asia, koska mieli askartelee sen parissa, kelpaanko minä enää mihinkään. Joilekin se varmasti on myös vapaaehtoinen valinta.

Työttömyyteen on myös moninaisia syitä. Osa niistä on hyvin pitkältä ajalta. Erilaiset yhteiskunnan tuet maataloudelle ja teollisuudelle ovat vaikuttaneet normaaliin markkinataloudelliseen toimintaan. Ne ovat vaikuttaneet myös työttömyyden syntyyn.

Tuet ovat ohjanneet myös teollisuuden rakennetta. Meille ei ole syntynyt riittävää alihankintaverkostoa ja -osaamista, joka joustaisi eri päämiesten kuormitusten mukaan. Alihankinta tosin vaatisi logistista osaamista, joka sekin on kuljetustuilla tuhottu.

Vaikka yleensä elintaso ja tasa-arvo on korkeammillaan niissä maissa, joissa on voimakas ammattiyhdistysliike, on myös ammattiyhdistysliikeellä peiliin katsomisen paikka. On täysin käsittämötäntä, että meillä vanhuspalveluissa on merkittäviä epäkohtia samalla, kun maksetaan ihmisille "kotona makaamisesta".

Tällainen keskustelu yhden työttömän, Tikkasen, kohtalosta työmarkinoilla on sinänsä turhaa, jos ei se johda ratkaisuun, jolla suuremmalle joukolle saataisiin työpaikka, jolla elättää itsensä.

Työttömyyteen ei ole ratkaisu se, että lahjoitetaan läppäreitä työttömille.

Käyttäjän mattiosaisa kuva
Matti Säisä

"Työttömyys tuntuu olevan asia, josta kokoomuslaiset eivät todellakaan ymmärrä mitään."

Siinäkö se onkin syy että kun eivät ymmärrä työttömiä niin pyrkivät toimillaan suosimaan työttömien joukon pienentämistä.

Niinkin että mitä vähemmän työttömiä sitä vähemmän Kokoomukseen kielteisesti suhtautuvia työttömiä.

Käyttäjän velitakanen kuva
Veli Takanen

Mainitse jotain konkreettisia toimia, miten Kokoomus on pyrkinyt suosimaan työttömien joukon pienentämistä. Ja ihan sellaisia toimia, joiden toimivuuden pystyt osoittamaan.

Poliitikot, myös kokoomuslaiset, pystyvät lisäämään työpaikkoja vain julkiselle sektorille. Työpaikka yksityisellä sektorilla syntyy aina tuottamisen tarpeesta eli markkinan kysynnästä.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Kommenttisi perusteella juuri kokoomuslaiset ymmärtävät työttömiä, kun haluavat luoda heille mahdollisuuden työllistyä jälleen. Koskihan nimenomaan piti Tikkasta kyvykkäänä, vaikkei hän sairauksiensa takia enää moniin töihin pystykään.

Ja ei, läppärin lahjoittaminen ei tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se ratkaisee sen ongelman, ettei Tikkasella ole läppäriä. Sekin kädenojennus olisi varmasti jonkun mielestä pitänyt jättää tekemättä, koska väärin sammutettu.

Olen itse samaa mieltä Kokoomuksen aatteellisesta hajaannuksesta, siihen ajattelin itse vaikuttaa sisältä käsin.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Tämä on nyt taas tätä normaalia kokoomuslaista valkopesua. Välittämättä koko Susanna Kosken tapauksesta, niin jokainen hiemankaan terveellä järjellä ajatteleva tietää millaista arvomaailmaa kokoomus edustaa.

Työväen ja köyhien puolustaja? Juu aina silloin kun sattuu joku kohu päälle, onhan meillä jokaisella mahdollisuus menestyä kuin Jorma Ollila, metsästä voi keräillä käpyjä jne.

Kokoomuksen arvomaailma ei muutu mukanäppärillä teksteillä ja videoilla, jotain tietämätöntä niillä voi ehkä sumuttaa, mutta kyllä se leipäjonoissa seisova köyhä alkaa kyllä pikkuhiljaa heräämään.

Kokoomus ei tiedä mitä se tekisi tällä hetkellä, sotekin meni lehmäkaupan mukan perseelleen, mutta pääasiahan on, että kaverit yksityisessä terveydenhuollossa pääsevät lisäämään bisneksiään. Tässä ei paljon tavallisen sairastavan ihmisen hoito merkitse.

Sitten kun kohu on päällä, niin sitten kyllä löytyy lahjoitettavaksi tietokoneita, mutta kun kamerat sammuvat ja kohu laantuu, sitten voikin taas istua oman veneen kannelle ja purjehtia auringonlaskuun rahvasta karkuun.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Jos joku nyt ei tiedä Kokoomuksessa on salonki-rasistin aukko Wille Rydmanin etc jäljiltä johon Tere hamuaa ja jonka kautta jokainen hänen kommenttinsa tulee suodattaa.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Onko Wille Rydman lähtenyt kokoomuksesta?

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren Vastaus kommenttiin #15

Ei ole näkyvästi esillä. Miksiköhän? Blogisti taas on eli juoksutermein vetovuoro on vaihtunut kun maksimaalisia äänimääriä kalastellaan kokoomuksen kaikissa siivissä, ääripäissä, toisten puolueiden apajilla. Kuten jos mennään blogin itse aiheeseen ei Susanna Koski todellakaan ole karkoittanut äänestäjiään mikäli ovat siis kokomustien hc siiven menestyvää pikku- ja jakkutakki siipeä mutta eihän sitäkään ääneen voi sanoa ...

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #17

Ehkä emme "puhu ääneen" asioita, jotka eivät pidä paikkaansa? Teoriasi minun ja Rydmanin laskelmoivasta tavasta jakaa ääniä on kyllä söötti, mutta kun me emme ole edes samassa vaalipiirissä. Mitä hyötyä Rydmanin olisi vetäytyä taka-alalle, kun me kilpailemme aivan eri äänistä?

Ehkä kannattaa lopettaa tuo salaliittoteorioiden kanssa töskääminen , pystyt varmasti rakentavaankin keskusteluun?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #17

Minkä puolueen apaja mielestäsi salonkikelpoiset rasistit ovat, ellei kokoomuksen?

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Esitit monta väittämää, mutta perustelut unohtuivat. Ymmärrän, että tämä on oiva paikka purkaa omaa turhautumista, mutta kysy itseltäsi, muuttuiko maailma yleistävän ja solvaavan kirjoituksesi myötä paremmaksi paikaksi?

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Laajat tutkimukset ovat osoittaneet empatiakyvyn vähenevän ja itsekkyyden lisääntyvän yksilön varallisuuden kasvaessa.

Perin inhimillistä, eikä sen oivaltamisen edes tutkimuksia tarvita.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Noin olen käsittänyt pääosin tapahtuvan (turha sitä yksilöihin on yleistää tosin.. keskimäärin eroja kyllä syntyy).

Mutta mieluusti olisin kaivannut linkkejä tutkimuksiin. Vuosia sitten niitä eri tutkimuksia katselin aiheeseen liittyen, mutta linkit näihin ovat jääneet unohduksiin. Omaan kommenttiini ylempänä jaksoin vain käyttää googlea minuutin verran. Kai tässä on laiskaksi tullut.

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Eilen tuo tuore tutkimustulos oli esillä jossain valtamediassa, mutta median hektisyyden vuoksi sen uudelleen löytäminen vaatisi verta, hikeä ja kyyneleitä.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"Laajat tutkimukset ovat osoittaneet empatiakyvyn vähenevän..."

Kattoivatko nämä tutkimukset koko Orimattilan?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Tai ainakin HS:n Niko Kettunen esittää asian olevan niin. Artikkelinsa näyttäisi perusatuvan hyvin suurelta osin The British Psychology Societyn Alex Fraderan Artikkeliin. Kettusesta poiketen Fradera ei tee hätiköityä johtopäätöstä havaintojen syy-seuraussuhteesta. Itsekkyyden ja häikäilemättömyyden voisi hyvinkin olettaa olevan ominaisuuksia jotka ovat yleisemmin olemassa ihmisillä jotka vaurastuvat enemmän, eivät niinkään vaurastumisen seurauksia.

Olen kanssasi aika lailla eri mieltä asian itsestäänselvyydestä. Itse asiassa arvaisin väitteesi olevan väärä. Siitä voisimme päästä yksimielisyyteen, että mitä suurempi varallisuus ihmisillä on, sitä vähemmän he osoittavat empatiaa ja sitä itsekkäämpiä he ovat. Tuskin olisivat muuten niin suurta varallisuutta keränneetkään. En kuitenkan Usko että nuo asiat muuttuvat varallisuuden määrän muuttujana. Suurten rikkauksien kerääminen edellyttää usein muiden polkemista...

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Et laittanut lähdeviittauksia mainitsemiisi laajoihin tutkimuksiin, mutta löysin pikaisesti ainakin seuraavat lähteet, joissa on noista tutkimuksista enemmän:

Minusta oli Iltalehdeltä hersyvä veto nostaa esille Susanna Kosken pröystäilyt Linnan juhlissa, kuinka hänelle ovat tärkeitä puku- ja korusuunnittellijat ja muut sellaiset. Siitä kuplasta on tietenkin hyvä huomautella rollaattorilla liikkuvalle toimeentulotuella elävälle vammaiselle, kuinka "kaikilla on rajoitteita."

Tietenkin on myös väärin yleistää, että hyvin toimeentulevat olisivat väistämättä tyystin empatiakyvyttömiä. Kyllä jokaisen elämään mahtuu paljon kaikenlaisia tilanteita, joiden kautta ymmärtää toisten ongelmia. Jokainen vähänkin fiksumpi ihminen myös kykenee analysoimaan ja uskomaan, että jokin tilanne voi olla vaikea.

Onko sitten kaikissa tilanteissa tahtoa soveltaa sitä kykyä, on eri asia. Hyvässä asemassa olevilla on väistämätön moraalinen tarve oikeuttaa asemansa. Oikeuttamista voi tehdä monilla tavoilla, syytökset köyhien saamattomuudesta ovat yksi tapa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Ketä syytät fotosynteesistä? Vai olisiko kyse ehkä syyttämisen sijaan asioiden havainnoimisesta?

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

No Hesarihan tuosta empatiakyvyn ja varallisuuden suhteesta kirjoitti:

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005684264.html

Käyttäjän EevaKoiranen kuva
Eeva Koiranen

Miksi monisairaan pitäisi työllistyä? Eikö suomalaisen hyvinvointivaltion kuulu pitää huolta heistä, joille työn tekeminen on mahdotonta.

Jos monisairaan pitää tehdä työtä, silloin tasapuolisuuden vuoksi myös työssä käyvien tulee työskennellä sairaina. Saikut pois.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Kukaan ei sanonut, että pitäisi. Mutta minä ainakin ajattelen, että on osoitus juuri siitä empaattisuudesta, että antaisimme halukkaille työttömille paremmat mahdollisuudet työllistyä mahdollisista rajoitteistaan huolimatta.

Kuten keskustelussa käytiin läpi, ei Tikkasen terveydentila estä häntä löytämästä töitä, joskin nykylainsäädännön puitteissa se on äärimmäisen vaikeaa. On kuitenkin parempi valaa ihmisiin uskoa omasta kyvykkyydestään kuin hylätä heidät muka kykenemättöminä.

Kukaan ei sanonut, että monisairaan PITÄÄ tehdä töitä. Tuon väittämän yli pitää nyt oikeasti päästä, kun asia on päivänselvä.

Käyttäjän EevaKoiranen kuva
Eeva Koiranen

No, jos ohjelmassa ei suoraan sanottu, niin kyllä tämä nykyinen hallituspolitiikka sitä ajaa ja tietysti mieluummin ilman palkkaa. Jokainen joka tuon ohjelman katsoi, huomioi Tikkasen monisairauden esim. tuon liikkumisen vaikeuden. No, voihan sitä rollaattorillakin köpötellä duuniin. Ok, hän varmaan voisi etätyönä tehdä koulutustaan vastaavaa työtä. Minun pointtini on se, että miksi hänen vähäisen toimeentulonsa parantamisen ainoa keino on tehdä monisairaana töitä. Jos monisairaana tekee palkallista työtä, miksi hän on erityisasemassa muihin palkansaajiin nähden? Jos on sairas, duuniin vaan.

Miksi ohjelmasta nousi häly, oli Kosken näkyvä empaattisuuden puute. Jos sitä ei ole, ei sitä voi esittää. Pitääkö politiikon omata empatiaa, on sitten eri juttu. Sanoisin ettei siitä haikkaakaan ole.

Olen koko ikäni äänestänyt Kokoomusta, tämä nykyinen teidän ajamanne koventunut politiikkanne on itsekkyyttä pahimmillaan. Olen eläkkeellä ja en tule tuottamaan enää mitään, odotan koska leikkuri kohdentuu meihin. Vapaaehtoistoiminnassa olen tiiviisti mukana, teen sitä ilman palkkaa. Sotea odottelen mielenkiinnolla.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #46

"No jos ei suoraan sanottu, niin silti, koska musta tuntuu". Ei tämä nyt ole kovin hedelmällistä, että toinen osapuoli ei keskity faktoihin, vaan siihen, miltä intuitiivisesti tuntuu. Minä en näe Tikkasta minään menetettynä tapauksena, sinä ehkä näet. Minusta sellainen on epäempaattista. Kukaan ei ollut pakottamassa, vaan puhuttiin mahdollisuuksista.

Oletko katsonut ne kaksi Kuplat-pätkää? Ei sieltä empaattisuutta puutu, mutta kun puhutaan kolme tuntia, niin pitää keskustelussa olla muutakin kuin nyökyttelyä ja myötäelämistä, eikö niin?

"Teidän ajamanne politiikka"? Mitä se mahtaa olla?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #63

Kaikissa tilanteissa missä kaksi tai useampi ihminen esiintyy tv'ssä tulee aina ja heti tunnereaktioita ja kaikille. Ehkä kokoomuksen ei pitäisi ollenkaan sitten mennä mukaan. Jos niistä reaktioista ei saa puhua.

Käyttäjän EevaKoiranen kuva
Eeva Koiranen Vastaus kommenttiin #63

Miksi laitat sanoja suuhuni, ei minusta miltään tunnu? Minkä ihmeen takia sinä vedät tekstejä suoriksi. Sinusta näyttää tuntuvan, menet tunteet edellä.

Minä en näe häntä menetettynä tapauksena, hän on nyt monisairas, tulevaisuudessa ei. Jos sinä olet sitä mieltä, että sairaitten tulee tehdä työtä, etteivät ole menetettyjä tapauksia, onhan empaattista.

Koventuneet arvot, itsekkyys, ahneus, tunnistatko.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #68

En minä sinun suuhusi sanoja laita, vaan nämä ovat ihan omasta kynästäsi: "No, jos ohjelmassa ei suoraan sanottu, niin kyllä tämä nykyinen hallituspolitiikka sitä ajaa ja tietysti mieluummin ilman palkkaa."

Et perustele mitenkään vaan väität vain. Se on sitä tuntumista, ei faktisuutta.

"Jos sinä olet sitä mieltä, että sairaitten tulee tehdä työtä, etteivät ole menetettyjä tapauksia, onhan empaattista."

Ei, en ole sanonut, että "sairaiden tulee tehdä työtä", miksi tunget sanoja suuhuni? Sanoin, että heille voidaan taata paremmat mahdollisuudet työllistyä järkevien järjestelmätason muutosten kautta.

"Koventuneet arvot, itsekkyys, ahneus, tunnistatko."

En tunnista, mutta ihan tyhjänpäiväisen länkytyksen kyllä tunnistan.

Käyttäjän EevaKoiranen kuva
Eeva Koiranen Vastaus kommenttiin #80

Sorry, en alkanut perustelemaan tarkemmin tuota hallituspolitiikkaa, sinä siitä perilläolevana ja seuranneena, tiedät minun tarkoittaneen tehtyjä leikkauksia, tuo on sitä minun mutua, siis kuvittelin sinun ymmärtäneen.

Sairaiden tulee tehdä työtä, aktiivimalli ainakin tällä hetkellä sitä vaatii.

Kiitos, sitä samaa.

Käyttäjän PekkaReinikainen11 kuva
Pekka Reinikainen

Kiitos Tere tästä! Oli niin hyvä kirjoitus, että toivoisin mahdollisimman monen lukevan tämän ajatuksella, myös kiihkomielisimpien vasemmistopoliitikkojen.

Jokaisella on tietenkin oikeus omiin mielipiteisiin ja ideologioihin, eikä kenenkään tarvitse tämän luettuaan kääntyä kannattamaan oikeistoa tai pyytää Susanna Koskea Facebook-kaverikseen. Mutta jos edes osa lukijoista näkisi oikeat ongelmat tämän naurettavan kohun takana, olisi se jo askel oikeaan suuntaan.

Suomea ei paranneta sillä, että keskitytään vain lietsomaan vihaa ja vastakkainasettelua oman poliittisen tulevaisuuden turvaamiseksi. Sen sijaan tulisi tarttua härkää sarvista ja tehdä epäkohdille aidosti jotain konkreettista, kunhan se on kansantaloudellisesti kestävää.

Käyttäjän RistoVehni kuva
Risto Vehniä

Onko Rinne tai Andersson kokenut köyhyyttä ja olisivat siten parempia todella ymmärtämään köyhiä, todellisuudessa vain toistavat puolueen käsikirjoitusta ja kosiskelevat näitä tulonsiirroilla eläviä henkilöitä.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Anna-Maija Tikkanen on ns. ammattiköyhä, joka käyttää runsaasti "vähäisiä" voimavarojaan erilaisten yhteiskunnallisten etuuksien metsästämiseen. Samalla energialla tekisi varmuudella jotain tuottavaakin työtä.

Minä en tunne vähääkään empatiaa näitä "fibromyalgiaan" sairastuneita kohtaan.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Jos elää toimeentulotuella, kyllä siinä pyrkii ottamaan kaiken mahdollisen tuen yleensä elääkseen ihmisarvoista rlämää. Eikä kukaan varmasti monisairaista töihin ota, kun ei ole "tuottava".

Odotas siihen asti, jos itse sairastut. saattaa muuttua ääni kellossa. Silloin minulta ei heru tippaakaan sympatiaa.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Itse taas luulen, että Tikkanen ei välttämättä edes tiedä kaikista niistä tavoista, joilla yhteiskuntamme on häntä valmis tukemaan. Siitä kielii esimerkiksi se, ettei ole tiennyt harkinnanvaraisen tuen mahdollisuudesta tietokoneen hankkimiseen.

Järjestelmämme on epäselvä ja raskas, sekä äärimmäisen lannistava jo valmiiksi työttömyys- ja terveysongelmien kanssa painiville ihmisille. Siksi järjestelmää pitäisi muuttaa, mutta se keskustelu jäi nyt kohun jalkoihin.

Petri Lavonen

Tikkanen on filosofian maisteri ja politiikan seuraaja. Hän ehdottaa mm työttömyyteensä ratkaisua perustulosta jota vasemmisto ajaa. Mitä Koski sai tietää muuta Tikkasen taustasta hän ei sanonut ohjelmassa. Koski teki melko jyrkän käännöksen toisessa jaksossa Tikkasta ajatellen.

S Ander

"Anna-Maija Tikkanen on ns. ammattiköyhä, joka käyttää runsaasti "vähäisiä" voimavarojaan erilaisten yhteiskunnallisten etuuksien metsästämiseen. Samalla energialla tekisi varmuudella jotain tuottavaakin työtä.

Minä en tunne vähääkään empatiaa näitä "fibromyalgiaan" sairastuneita kohtaan."

Tosi empaattista kirjoittelua köyhää työkyvytöntä yksinhuoltaja äitiä kohtaan jonka kelan asiantuntijapuoskari todennut työkykyiseksi vastoin oman lääkärin joka henkilön tavannutkin sijaan.

Käyttäjän dottore48 kuva
Kari Ellimäki

Fibromyalgiaa nimitettiin aiemmin nk "joka paikka kippee" -syndroomaksi, jonka hoitona ei todellakaan ole sohvalla makoiu eli työkyvyttömyyseläke, vaan oleellinen osa hoitoa on kohtuullinen fyysinen liikunta.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Minusta Tere Sammallahden blogin kirjoitus oli hyvää ja myöskin rakentavaa pohdiskelua. Eipä voi kuin yhtyä hiljan lukemaani jo vanhaa sitaattia ulkomailla asuvalta kirjailijalta, ja yliopistossa opettavalta Sabira Ståhlbergilta kirjasta "Pilvivaeltaja".

"Suomi on henkisesti lapsen tasolla. Täältä puuttuu avoin ja rakentava keskustelu.

Vuoropuhelua tarvittaisiin täälläkin enemmän. Enemmän kiihkotonta ja puolueetonta asioiden esilletuontia, eikä vain kirveen heiluttelua aina yhtä kohdetta kohtaan, jopa satamäärin yhdessä viikossa. Kaikki eivät edes välttämättä taida lukea muuta kuin aggressiiviset kommentit ja lisäävät vain löylyä lisää...

""Minusta paras osoitus Kosken empaattisuudesta on nimenomaan se, että hän uskoo Tikkasen rajoitteineenkin olevan kyvykäs työelämään, kunhan järjestelmäämme muutetaan mahdollistamaan monisairaillekin paremmat edellytykset työllistyä. Epäempaattisuutta, ainakin minun mielestäni, on se, että ihminen tuomitaan työkelvottomaksi ja toivottomaksi tapaukseksi, sekä syrjäytetään yhteiskunnasta kietomalla hänet yhteiskunnan tukiverkkoihin niin tiukkaan, ettei niistä pääse edes rimpuilemalla irti".

Pieni kopio Teren blogista, johon myös voin yhtyä. Sen vielä sanoisin, että tunnen aika monia rikkaitakin ihmisiä, jotka itse ovat luoneet omaisuutensa ja heilläkin lähtökohdat ovat olleet hyvinkin vaatimattomat ja jopa todella köyhät. Moni vieläkin muistaa ne ajat hyvin, mutta katsoo sen myös yhdeksi pääomaksi omalle tielleen, empatiakaan unohtamatta.

Ihmisen perusominaisuuksia, perheen esimerkkiä, ja kasvatusta ei tietysti voi koskaan täysin sivuuttaa. Siksi myöskin yhteiskunnantuki on hyvin monille elinehto, enemmän kuin moni "rikas" pystyy aina edes ymmärtämään. Väärinkäsityksiä ja väärinymmärrystä tapahtuu puolin ja toisin turhankin usein.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

On totta että Sammallahti on muuttanut äänensävyä. Hänen aikaisemmat kirjoituksensa altright-political correctkirjoituksensa ovat olleet erittäin piiloagressiivisia mikä on keskeinen osa altrightviestintää.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

En identifioidu mihinkään alt rightiin. Jätä Sini leimakirves taskuun, niin voidaan pohtia niitä ratkaisuja, jookos kookos?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #34

Juu tämä kirjoitus on jotain muuta ja sävy myös.
Yhdelle leimakirves toiselle yhteiskunnallinen kategoria.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #35

Leimakirves ja yhteiskunnallinen kategoria ovat monesti sama asia, kuten nyt tässä tapauksessa, missä väität minua joksikin alt righteriksi, joksi itse en identifioidu. Puhunet innoissasi myös haittamaahanmuutosta, kun semantiikalla niin näppärästi valkopeset kaikki konnotaatiot käyttämistäsi sanoista?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #78

Alt right jaksaa pauhata siitä että joku vähemmistö loukkaantuu symboliensa käytöstä. Se on yksi altrightteema.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Sammallahti puolustaa Twitterissä Huhtasaarta ja jotain natsia, vieläpä hyvinkin aggressiiviseen sävyyn. Ei jatkoon.

https://twitter.com/TereSammallahti/status/9971397...

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #37

Jouni ja Sini. Analyysi ilmeisesti hyvä, mutta väärän henkilön tekemä?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #39

Kosken ja tuon työttömän keskustelua en aio kommentoida niin kauan kun en ole sitä nähnyt. Eli näillä näkymin en koskaan. Toinen syy on se, ettei minua saisi töihin enää juuri mistään hinnasta. Enkä kaipaa ketään itselleni töihin, se oli kyllä aikanaan ihan kivaa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #43

Sinulla on täysi vapaus olla tekemättä töitä, käsittääkseni myös blogistin mielestä. En kuitenkaan näe miten se liittyy siihen oliko tämä blogaus huono, sisällöstään riippumatta, koska blogisti muussa yhteydessä on ilmaissut mielipiteen joka ei miellyttänyt. Sitä kysymykselläni ihmettelin.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #48

No itse asiassa törmäsin tuohon Sammallahden twiittiin, kun googletin tietoja Sammallahden "poliittisesta urasta," jonka hän bloggauksensa alussa mainitsee. Jos Susanna Kosken ilmeet ovat kevään poliittinen uutinen, niin kai ne ehkä täytyisi sitten jostain katsoa. Mutta vielä ei olla niin pitkällä.

Blogaus huono "sisällöstään riippumatta?" Siis mitä?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #52

Tässä säikeessä Kaija kehuu Teren blogausta, johon Sini ja sinä kommentoitte tyyliin: mutta Sammallahti on sanonut pahasti aiheesta X. Ihmettelin miten se liittyy mitenkään siihen mikä hänen analyysinsä on Kosken televisioesiintymisestä ja sitä seuranneesta hypestä.

Ei se ole kovinkaan ihmeellinen pätkä. Mielenkiintoinen katsoa lähinnä ymmärtääkseen miten some tänä päivänä toimii. Itse videossa kaksi ihmistä vain lähestyvät samaa asiaa kahdesta eri tulokulmasta. Yksi katsoo 'mahdollisuuksia' ja toinen 'mahdottomuuksia'.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #37

No jokainen voi varmasti itse käydä tuosta ketjusta toteamassa, että mistä siellä puhutaan. Sinun tulkintasi on aika kaukana totuudesta.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #71

Juuri siksi sen linkin laitoinkin, että kaikki sen voisivat nähdä. Meni kyllä aiheesta ohi, sori siitä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Ensimmäinen askel asiaan voisi olla blogistille ymmärtää vaikkapa käsitteet empatia ja sympatia. Otetaan vaikkapa peruskoulun materiaaleista:
"Sympatia on eläytyvää osallistumista toisen tunteisiin. Sympatia on kaikissa ilmenemismuodoissaan välinpitämätön arvoja kohtaan. Sympatia merkitsee tuntemista tai eläytymistä toisen mukana, mutta ei välttämättä toisen näkökulmia ymmärtävää osallistumista."

"Empatialla tarkoitetaan tunteen siirtymistä tai tarttumista toiseen. Empaattinen ihminen kykenee myötäelämään toisen tunteessa. Saatamme tuntea iloa tai surua katsoessamme esimerkiksi elokuvaa tai lukiessamme kirjaa. Sosiaalinen ympäristömme siirtää tai lakaisee tunteita."

Sitten voi lähteä miettimään oliko ko televisio-ohjelmassa nähtävissä niitä Kosken taholta. Empatiaa ei mielestäni lainkaan, sympatiasta voi olla häivähdys.

Kun käsitteet ovat selvillä, niin voit ehkä myös miettiä lausumaasi uudelleen:
"Juuri empatia muita kohtaan on se syy, miksi minä, monien muiden kataliksi köyhien vihaajiksi leimattujen markkinaoikeistolaisten tavoin, käytän huomattavan määrän vapaa-aikaa kirjoittelemalla käsikirjoituksia, editoimalla videoita, keskustelemalla sosiaalisessa mediassa ja pyrkimällä eduskuntaan tekemään päätöksiä."

Kuinka paljon olet aidosti pyrkinyt asettumaan toisen ihmisen asemaan ja pohtimaan asiaa sitä kautta? Väitän että ennemmin tunnut vain omaavan vankkoja mielipiteitä siitä, mikä sinun mielestäsi olisi heille parempi.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Ymmärrän kyllä sympatian ja empatian eron, ja kävin asiaa läpi kirjoituksessani, jota et ilmeisesti lukenut läpi.

"Sitten voi lähteä miettimään oliko ko televisio-ohjelmassa nähtävissä niitä Kosken taholta. Empatiaa ei mielestäni lainkaan, sympatiasta voi olla häivähdys."

Kun katsot ne Kuplat, joissa Koski oli, niin pitää olla kyllä sokea tai aatteellisesti äärimmäisen latautunut, jos ei näe niissä empatiaa Kosken suunnalta.

"Kuinka paljon olet aidosti pyrkinyt asettumaan toisen ihmisen asemaan ja pohtimaan asiaa sitä kautta?"

Paljon. Kysyt kysymyksen, johon vastauksen löydät siitä kohdasta, jonka lainasit tekstistäni.

"Väitän että ennemmin tunnut vain omaavan vankkoja mielipiteitä siitä, mikä sinun mielestäsi olisi heille parempi."

Juu. Minua on tänään väitetty natsisymppaajaksi, oikeistolaishirviöksi ja vaikka miksi. Mutta näiden kriitikoiden tapaan sinäkään et perustele väittämääsi millään tavalla.

Et myöskään puhu niistä ratkaisuista tai esitä mitään liittyen köyhyyden ja työttömyyden vähentämiseen, kuten niin moni ennen sinua.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Ai kävit läpi eroja, en huomannutkaan - johtuisiko siitä, ettei siinä esimerkiksi sanallakaan mainita sympatiaa, jonka eroja empatiaan käyt siinä kertomasi mukaan läpi?

Vaikuttaa ettet ratkaisuhakuisuudessasi edelleenkään tiedä mistä empatiassa on kyse. Ihan päivän vinkkinä, niin empaattisessa kohtaamisessa pyritään aivan muuhun kuin tuputtamaan omasta mielestään mainioita ratkaisuja toiselle.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #83

Siis käyn kertomani mukaan tekstissä läpi eroja sympatian ja empatian välillä? Ok.

"Vaikuttaa"... Niin, sinusta vaikuttaa, koska et kykene käymään keskustelua kuin metatasolla ja yrität vakuuttaa itsesi siitä, etten minä joko ymmärrä tai olen jotenkin muuten kyvytön tähän keskusteluun. Mitään argumenttia et edelleenkään ole esittänyt sen suhteen, miten tätä yhteiskuntaa pitäisi kehittää niin, että myös köyhillä ja sairailla olisi parempi olla.

"Tuputtaa"... No, sinä olet keskustelutyylisi valinnut.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #92

Toteat nyt: "Siis käyn kertomani mukaan tekstissä läpi eroja sympatian ja empatian välillä? Ok."

Niin, itse kerroit kommentissa #72 minulle:
"Ymmärrän kyllä sympatian ja empatian eron, ja kävin asiaa läpi kirjoituksessani, jota et ilmeisesti lukenut läpi."

Koita nyt hyvä mies päättää kävitkö sitä läpi vai et.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #98

Siinä se tekstissä lukee, mitä kävin läpi. Tarkoitin tekstilläni tietysti, että kävin empatiaa läpi. En tiedä, miksi väittäisin jotain muuta, mitä olen kirjoittanut? Mutta siis sinun ratkaisusi nyt näihin ongelmiin oli nillittää jostain, mikä ei ole minulle epäselvää ja kritisoida tekstiä, jota et ole lukenut?

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #101

Miten niin en ole lukenut? En ikinä kommenoti blogia lukematta.

Kerroit vastauksessasi #72 seuraavaa:
"Kun katsot ne Kuplat, joissa Koski oli, niin pitää olla kyllä sokea tai aatteellisesti äärimmäisen latautunut, jos ei näe niissä empatiaa Kosken suunnalta."

Olet ilmeisesti käynyt Katleena Kortesuon haastateltavana. Hän kommentoi asiaa Ylelle seuraavasti:
"Kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo pitää Susanna Kosken esiintymistä ylimielisenä.
– Siinä oli kulmien kohottelua ja nenänvartta pitkin katsomista. Ihan selvästi näki, että häntä alkoi ärsyttää. Koski suhtautui keskustelukumppaniinsa teennäisen kärsivällisesti, Kortesuo sanoo.
Tuloeroista pitää Kortesuon mielestä keskustella, mutta ei niin, että asettuu toisen yläpuolelle.
– Nyt meillä on käsissämme video, jossa kokoomuslainen on ylimielinen, kylmä ja tunteeton. En usko, että tämä hyödyttää puoluetta, Kortesuo sanoo."

https://yle.fi/uutiset/3-10206148

Tämän minäkin näin enkä kuvaamaasi empatiaa. Ilmeisesti Katleena Kortesuokin on sitten sokea tai aatteellisesti äärimmäisen latautunut, mielenkiintoista olisi kuulla kumpaa mielestäsi? Hän on kuitenkin alueen asiantuntija.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #106

Jep, Katleenan analyysi on aivan sama kuin minunkin: Koskea rupesi ärsyttämään ja turhauttamaan, ja se näkyi naamasta. Mutta so what, se oli yksi kohta tuosta lähes kahden tunnin keskustelusta.

Ei tietenkään se empatia voi näkyä samasta kohtaa. Katsoisit nyt sen videon, niin näkisit, mistä puhutaan. Ihan turhaan pistät sanoja suuhuni ja myrkytät kaivoa noilla teennäisillä vaihtoehdoillasi.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Minun mielestäni Kosken saama kritiikki vasemmalta päin on ihan normaalia poliittista jargongia. Mutta provokatiivisyys syntynee siitä että Koski ei ollut hyvä henkilö tuossa tilanteessa oikeistolaisesta intressinäkökulmasta käsin. Vasemmistolainen kritiikki osuu oikeistolaisiin sydämiin.
Parasta mitä oikeisto voi tehdä vasemmiston hyväksi on pitää näitä piakaumoja maksimaalisesti esillä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Parasta se lienee myös oikeistolle. Kyllästymiseen saakka on nähty sosiaalidemokratian larppausta.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Hmmm. Vaikka saa kokoomuksen näyttämään pieneltä alakulttuurilta? Sosiaalisesti menestyneiltä persuilta?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #42

Puolestani saavat näyttää ihan miltä tahansa, kunhan eivät näytä sosiaalidemokraateilta, joilla on sininen logo. Mielestäni vaihtoehdottomuus poliittisessa kentässämme on demokratian kannalta vaarallista. Mielenkiinto politiikkaan ja vaikuttamiseeen/äänestämiseen näivettyy, jos vaihtoehdoissa on pelkät nyanssierot.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #49

No joo voin allekirjoittaa tuon paitsi että ruskeita sävyjä eikä taistolaispaitoja en toivota tervetulleiksi.
Kokoomuksella on siis uusi strategia. Otetaan persuilta paikka helpostisatirisoitavissa olevina oikeistohörhöinä. Katsotaan miten se toimii.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #50

Jos ratkaisukeskeiyys ongelmakeskeisyyden sijaan on helposti satirisoitavissa olevaa oikeistohörhöilyä, niin mikäpä siinä. Minä ainakin kannatan.

S Ander

Voin kertoa vähän todellisuudesta täällä nuorten aikuisten köyhien parissa: Muutama tuttuni on kertonut innoissaan saaneensa työpaikan ja palkkaa josta tietenkin onnittelin, mutta keskustelun kuluessa tuli ilmi ettei henkilö saa palkkaa vaan 9 euron päiväkorvauksen kuntouttavasta työtoiminnasta. Nykyään kun joku tuttu kertoo päässeensä töihin joudun aina varmistamaan onko kyseessä oikea työ josta saa palkkaa ja eläkettäkin kertyy.

Poikaystäväni kanssa muutettiin yhteen ja häneltä jäi opinnot kesken vanhalta paikkakunnalta, joten hän on hakenut täällä kouluun jotta saisi jatkaa opintojaan, mutta haastattelussa hänelle sanottiin että pitäisi olla näyttöä että pärjää koulussa vaikka hänellä opinnot kesken, niin pitäisi töihin hakea että voi osoittaa kykenevänsä opiskelemaan, myöhemmin vielä sieltä haettiin jälkikäteen lisää opiskelijoita koska ei ollut tarpeeksi saatu ensimmäisellä haulla, joka on tietenkin ymmärrettävää jos vaatimukset ovat pilvissä, laillisuuden perään voidaan kysellä kun oli kuitenkin ammatti instituutti kyseessä eikä yksityinen koulu.

Hänellä lääkäri todennut pystyvänsä 20 tunnin viikkotyötuntiin ja on hakenut palkkatöitä, mutta mistään ei ole päässyt edes haastatteluun. Oli myös hakenut Lontoosta töitä jossa palkka oli suhteessa lontoon asumiskustannuksiin aivan surkea, pääsi haastatteluun mutta onneksi eivät valinneet häntä. Nyt hän on hakenut työkokeiluun paikkoihin joista voisi olla hänelle hyötyä, mutta hakijoita on niin paljon 9 euron päiväkorvauksella oleviin töihin, että ei häntä ole osatyökykyisenä valittu. Haku jatkuu töihin, opiskeluun, työkokeiluun ja toivottavasti viimein tärppäisi, nyt pari vuotta mennyt etsiessä, mutta kiitos hallituksen maksujen korotuksen, indeksien leikkausten, omavastuiden noston yms meidän taloudellinen tilanne on heikentynyt huomattavasti ja tämä välivaiheen aika on tosi raskasta useammallakin tavalla.

Hänen elämänlaatunsa paranisi huomattavasti jos saisi kunnon palkkatöitä mutta nykyään ihmisiltä vaaditaan liikaa.

Ja mitä tulee Susanna Koskeen niin itse aspergerinakin näin ilmeistä, puheista ja kehonkielestä että lievästi sanottuna ei positiivisesti suhtautunut sairaaseen ihmiseen jolla elämässä vaikeuksia.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

"Hänen elämänlaatunsa paranisi huomattavasti jos saisi kunnon palkkatöitä mutta nykyään ihmisiltä vaaditaan liikaa."

Ja juuri tätähän Koskikin yritti esittää, kuten niin monet muutkin markkinaliberaalit. Että työllistämisen esteitä purettaisiin ja annettaisiin mahdollisuus myös heille, joilla on tavallista enemmän rajoitteita.

"Ja mitä tulee Susanna Koskeen niin itse aspergerinakin näin ilmeistä, puheista ja kehonkielestä että lievästi sanottuna ei positiivisesti suhtautunut sairaaseen ihmiseen jolla elämässä vaikeuksia."

Siis siitä huolimatta, että Koski ajoi juuri sitä samaa asiaa, mitä sinäkin haluat ajettavan? Kosken pointti juuri oli, että hän suhtautuu positiivisesti Tikkasen kykyihin, kunhan järjestelmä antaa Tikkaselle paremmat mahdollisuudet.

Käyttäjän velitakanen kuva
Veli Takanen

Mitä työllistämisen esteitä markkinaliberaalien mielestä pitäisi purkaa?

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #84

Työehtosopimusten yleissitovuus, työnantajiin ja palkansaajiin kohdistuvan verotuksen madaltaminen, tarveharkinnan poisto, mitänäitänyton.

Käyttäjän velitakanen kuva
Veli Takanen Vastaus kommenttiin #102

Miten nuo toimenpiteet vaikuttaisivat työllisyyttä nostavasti. Ja nyt tosiasioita eikä mitään mutta.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #117

Osaako täällä kukaan käyttää Google Scholaria? Keskustelu on aika vaikeaa jos aivan perusasiatkin pitää käydä hakemassa toisen puolesta.

Käyttäjän velitakanen kuva
Veli Takanen Vastaus kommenttiin #121

Miksi pitäisi keskustella googlen kanssa, jos haluaa tietää, mitä mieltä tai mitä tietoa Sammallahdella on asiasta ja mihin hän perustaa tietonsa.

Jos sinä uskot sokeasti googlea, ole uskossasi onnellinen.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #124

Siksi sinun tulisi kyetä näkemään itsekin jotain vaivaa että kanssasi keskustelu ei olisi niin hemmetin työlästä. Jos taloustieteen perusasiat pitää luennoida sinulle ennenkuin missään päästään eteenpäin, parempi kaikille vain lopettaa. Kunhan et tee niinkuin pulut shakkipelissä.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #129

Sammallahtihan yleensä ylpeilee pitkillä linkkikokoelmilla on on nojautuvinaan linkattavissa oleviin lähteisiin. Nyt tyytyy siihen että rakkikoiransa hätistelee linkin pyytäjää.

S Ander

Markkinaliberaalit eivät tee mitään hyvää että puolisoni tai minun tai Tikkasen elämänlaatu paranisi, ainoat työllistymisen esteet on se jos vähänkin tienaa on heti pienten tukien kanssa ongelmia, paitsi jos pääsee suoraan kokopäiväiseen/hyvin palkattuun työhön joka hyvin epätodennäköistä kun kyseessä osatyökykyinen. Okei liberan perustili ehdotus on juuri siihen ongelmaan tarkoitettu MUTTA siinä mallissa sosiaaliturvan taso on aivan liian matala vaikka puhuttaisiin terveestä työkykyisestä ihmisestä ja harvempi meistä ikuisesti on terve loppujen lopuksi.

Liberan perustili on huonompi kuin vihreiden esittämä perustulo muutama vuosi sitten jossa perustulon taso olisi ollut 440 euroa per kk ja lisätulot olisivat kahdella eri progressioprosentilla verotettu. Jopa ministeri Annika Saarikko on todennut että one size fit for all perustulon tasoksi ei riittäisi edes 2000 euroa kuukaudessa, eli käytännössä perustulon pitäisi olla paljon korkeampi kuin vihreiden nyt tai silloin sekä vasemmistoliiton esittämä malli sekä sisältää muita etuja niitä tarvitseville, olettaen jos halutaan kaikkien ihmisten hyvinvointia parantaa/säilyttää tietenkin.

Olettaen että köyhyysraja on Suomessa n.1200 euroa per kk niin kannattaisitko 1200 euron perustuloa jonka lisäksi tulisi niitä tarvitseville lisää tukea ja veroprogressio on vasemmistoliiton esittämän mallin kaltainen? Jos vastaat kyllä olet väärässä puolueessa.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #87

Köyhyys saadaan lopetettua tekemällä oikein megalama ja polttamalla osa yrityksistä maan tasalle.

Käyttäjän JuhaKinnunen kuva
Juha Kinnunen

Minä yksinkertaisena ihmisenä näen vain mitä Tere kirjoittaa, enkä osaa nähdä kirjoituksessa jonkun kokoomusihmisen geneettistä jälkeä. Kokoomusihmistä kun ei ole olemassa, kuten ei joulupukkiakaan. Olen kokoomusta dissannut aika pitkään, mutta se ei estä minua kehumasta tätä kirjoitusta. Parhaat kannanotot tulevat lähes poikkeuksetta jonkun verran kohun jälkeen järkeviltä ihmisiltä.

Pohdin Susanna Kosken empatiaa, ja spontaanisti luokittelin sen aika pinnalliseksi. Nyt myöhemmin olen löytänyt muitakin näkökulmia. Onko Kosken empatia jollain tavalla jopa korkeammlla tasolla, koska hän ymmärtää toisen aseman ja ainakin yrittää löytää tilanteeseen rationaalisia ratkaisuja. Sen sijaan monella tunteet ovat ryöpynneet suoraan liskoaivoista ja siinä järki on ollut lastu laineilla. Leimakirvestä on puristettu rystyset valkoisina ja silmät verestäen.

Vesa Kaitera

Eeve Koiranen kirjoitti: "Olen koko ikäni äänestänyt Kokoomusta, tämä nykyinen teidän ajamanne koventunut politiikkanne on itsekkyyttä pahimmillaan. Olen eläkkeellä ja en tule tuottamaan enää mitään, odotan koska leikkuri kohdentuu meihin."

Kokoomus oli tasapainottamassa Suomen taloutta niin Ahon hallituksessa kuin kahdessa sitä seuranneessa Lipposen hallituksessakin. Rajuja menonleikkauksia pantiin toimeen. Samoin on tehty nyt niin Kataisen, Stubbin kuin Sipilänkin hallituksissa. En näe Kokoomuksen politiikan koventuneen tai oikeistolaistuneen, me olemme vain pyrkineet panemaan suun säkkiä myöten. Tietenkin tämä on vaikuttanut pienituloisiin suhteessa enemmän kuin varakkaisiin, koska pienituloisilla sosiaaliset tulonsiirrot muodostavat suuremman osan tuloista kuin varakkailla. Kokoomuslaisessa hyvinvointyhteiskunnassa valtion kautta kierrätettään selvästi vähemmän rahaa kuin vasemmistolaisessa mallissa. Tarkoitus ei kuitenkaan ensin mainitussakaan ole jättää ketään heitteille.

Meitä eläkeläisiä on niin runsaasti, ettei meiltä yhdelläkään puolueella oikein ole poliittisesti varaa leikata jo sovittuja eläkkeitä. Mutta suuria kuoppakorotuksia on turha odottaa, samoin "taitetun indeksin" purkamista.

Käyttäjän EevaKoiranen kuva
Eeva Koiranen

Suun säkkiä myöten, riippuu siitä kenen kannalta katsoo. En nyt kuitenkaan lähde erittelemään näitä viimeaikaisia tulonsiirtoja. Tosiasia on, että arvot ovat koventuneet, itsekkyys lisääntynyt, rahaa on vähän jaettavissa, otetaan sieltä missä jo valmiiksi menee kehnosti. Saatte ihan vapaasti pitää arvonne, minä voin aina silloin tällöin vähän kommentoida, ihan vaan tuon menneisyyden kunniaksi.

Pidä uskosi sovituista eläkkeistä, minä en pidä enää mitään itsestäänselvyytenä. Korotukset lähinnä naurattaa, voitte jättää ne 0,50 prossan korotukset teille suurituloisille, niissä ne tuntuvat.

Jos ei välitä heikommistaan, ei välitä muistakaan.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Valistaisitko tietämätöntä, minä vuonna Kataisen, Stubbin tai Sipilän hallitukset tekivät menoleikkauksia, rajuista nyt puhumattakaan. Muistikuvani mukaan kasvattivat menoja joka vuonna, no ehkä jonain vuonna pysyi samanakin.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Ja mitä markinaliberaalit ovat nyt saaneetkaan aikaan.

Palkansaajat maksamaan toistensa palkkoja eli sosialismi. Helkkarin hienosti hoidettu hei..ens kerralla,kun työllistymistä mietitään tässä valtiossa voidaan lähettää nämä markkinliberaalit laivalle kehuskelemaan toisiaan sosialismin hienoudesta.

Noloa!

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Suomessa on 70 % nettosaajia ja 30 % nettomaksajia. Kun tällaisesta asiasta tehdään tulkintoja ja somekohua, on helppo arvata kumman näkökulmasta asiaa käsitellään. Jotta ei keikuteta venettä liikaa sen oman aseman turvallisuuden kannalta.
Samaa näkökulmaa pyrkivät miellyttämään poliitikot ja media.

Käyttäjän teemukakkuri kuva
Teemu Kakkuri

Ymmärtääkseni monien ohjelmaa seuranneiden havainto Susanna Kosken empatian puutteesta ei koskenut hänen politiikkansa sisältöä tai ajatteluaan, vaan esiintymistään ja olemustaan. Persoonallisuus tunkee esiin sanavalinnoissa, ilmeissä ja kehon kielessä. Empatia on silloin hieman epätarkka arkikielen ilmaus, mutta sellaisena jokseenkin osuva.

Ei fiktiivisen henkilön Lammion (Tuntematon sotilas) taktisissa ja strategisissa linjauksissakaan mitään vikaa ollut, mutta jostain syystä kavahdamme sellaisten henkilöiden kohtaamista. Hänellä oli rajoite, joka näkyi.

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva

Silmien pyörittelyä, huokailua... Jos tuo ei kerro selkäydinreaktiona kumpuavasta negatiivisesta reaktiosta köyhää kohtaan, niin sitten ei mikään.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Katsoitko molemmat niistä ohjelmista? Myös sen pitkän version? Vai luitko vain lehtien otsikot?

Käyttäjän teemukakkuri kuva
Teemu Kakkuri Vastaus kommenttiin #60

Jos minulta kysyt, niin en koskaan kommentoi vain joidenkin otsikoiden perusteella. Katson, luen, pohdin ja mahdollisesti kommentoin.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Katsoitko molemmat niistä ohjelmista? Myös sen pitkän version? Vai luitko vain lehtien otsikot?

Käyttäjän SeppoPenttinen kuva
Seppo Penttinen

En ole lukenut raivokkaita kommentteja. Mielestäni Susanna Koski talutettiin miinaan, joka sitten laukesi niinkuin yle-toimittajat olivat suunnitelleetkin. Kuka hyötyi, kuka menetti?

Käyttäjän SatuLassila kuva
Satu Lassila

Olen samaa mieltä paitsi, etten ole varma, mikä taho talutti.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Ilmeisesti ainakaan Kosken äänestäjät tai Kokoomus eivät menettäneet.
Siinä määrin on tukea tullut ihan klassisella kaavalla.

Näissä " kohuissa" on jo vakiintunut juoni, jossa Pahiksena esiintyvä nostetaan uhrin asemaan tietoisesti.
Sitten aletaan puolustaa hänen maailmankatsomustaan, jonka täytty olla oikea, kun kerran häntä näin " jahdataan".

Joten jos tämän joku suunnitteli ja sai , mitä halusi, se joku oli kyllä Kokoomuksen edustaja Ylessä.
Mikä saattaa olla hyvin mahdolistakin.
Onhan se kykypuolue.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Analyysisi on todella heikko. Ei ole mitään pahista ja hyvistä, vaan on kaksi aikuista keskustelijaa, joita osa katsoo lähtökohtaisesti pahiksena ja hyviksenä omien ennakkoluulojensa takia. Kukaan ei myöskään ole puolustanut Koskea siksi, että häntä "jahdataan" vaan siksi, ettei hän ole empatiakyvytön, kuten osa väittää, ja tietysti siksi, että hän on monella tavalla oikeassa.

Salaliittoteoriat sitten erikseen.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Jaa-a, nyt kun Huhtasaaren keissi on loppuun jauhettu ja Koskikin käytetty, niin pitääköhän teidän kaivaa Saul Schubak jutustelemaan taas heikommasta aineksesta, jotta päiväperhostoimittajien huomio saadaan kiinnitettyä johonkin muuhun kuin SOTE-veivaukseen.

Kyllä sitä nyt yhden kauden oppositiossa jaksaa katsella miten itse viritetty pommi laukeaa muiden silmille, erityisesti jos kaverit tienaavat siinä vielä muutaman miljardin päälle.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Vautsi, jälleen yksi pyöreän nollan arvoinen kommentti, jossa väitetään ja maalaillaan piruja seinille, muttei perustella...

Käyttäjän niklaschristianrenner kuva
Niklas Renner

Sitä asiallista ja perusteltua kritiikkiä ovat esittäneet, vastausta saamatta, mm. Elina Lepomäki, Osmo Soininvaara, Jan Vapaavuori, Jussi Huttunen, Martti Kekomäki, Matti Viren, Aimo Ryynänen, Juhani Kähärä, HUS, THL, Luontoliitto ja PK-seudun kunnat, noin muutaman mainitakseni.

Sitten on se opposition perusvikinä, mutta ei siitä sen enempää.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #97

Ei tässä nyt varsinaisesti ollut tarkoituskaan esittää mitään asiallista kritiikkiä, vaan hiukan piruilleen muistuttaa, että Sammallahden selittelyt muistuttavat lähinnä erään toisen puolueen "ei meillä ole rasisteja" höpöilyä samalla kun taustalla yksi huutelee neekeriukkoja ja toinen ottaa ryhmäkuvia viittausongelmaisten kanssa.

Vähintään yhtä huvittavaa on, että asiallista keskustelua ja uusia avauksia vaatii sellaisen puolueen jäsen, joka samassa rintamassa muiden menneisyyteen jämähtäneiden puolueiden kanssa on SE syy sille, miksi Suomen sosiaaliturvaa ei saada nykyaikaan. Ja ilkeä kun olen, niin väitän että ruiskukkien vastustus sosiaaliturvan järkevöittämiselle tulee juuri siitä, että puolueen kannattajakunnasta liian monella on juuri se käsitys, että laiskurit lopettavat kunhan niitä tarpeeksi potkii kylkiin.

Toki tässä on mielenkiintoinen koe menossa. Muuttaako liberaali puoluetta vai puolue liberaalia? Tähän mennessä näyttäisi menevän jälkimmäiseen suuntaan.

Käyttäjän niklaschristianrenner kuva
Niklas Renner Vastaus kommenttiin #103

Minun virheeni. Käsitin kommenttisi ensisijaisesti sotekritiikiksi, vaikken sitä asiallisen keskusten avaukseksi luullutkaan.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #97

Toki on. Minäkin olen. Mutta ei nyt lasketa toisten työtä Tomin ansioksi.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Niin, tämän kirjoituksen otsikko ja ensimmäinen lause todella tuhosivat paljon.
Esimerkiksi monen halun lukea se, minkä saattoi jo tuosta päätellä.

Ja ei. Liberalistinen , täysin rajoittamaton markkinatalous ei todellakaan takaa elintasoa nostavaa työtä jokaiselle, vakavista sairauksista huolimatta.
Se ei takaa sellaiselle ihmiselle edes kunnon hautausta.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Itse asiassa statistiikasta päätellen aika moni on halunnut lukea tämän tekstin. Se on ollut koko päivän sivuston ykkösenä ja videokin on kerännyt mukavan määrän katselukertoja.

Puhut rajoittamattomasta markkinataloudesta, mutta puhut siitä yksinäsi. Minä tai Koski emme ole sellaista puhuneet, ja markkinaliberalismiinkin kuuluu olennaisena osana ulkoishaittojen kompensointi.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Tuollaiset koukut kuin " tämä varmasti tuhoaa urani " tehoavat todella juuri niihin samoihin ihmisiin , joiden väität olevan hyeenalaumana somessa.
Mitä tahansa, kunhan on raflaavaa.

Mitä siitä on pääteltävä meistä, Puheenvuoron lukijakunnasta?
Mitä osaa mediakriittisestä, ajattelevasta yleisöstä edustamme - vai edustammeko sitä lainkaan?

Joitain tuo houkuttaa, joitain koukuttaa ja joitain karkoittaa.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti Vastaus kommenttiin #81

Niin, tosin en tuollaista koukkua tekstiini laittanut. Vertaa sitä tekstin alkua omaasi ja mieti, mikä siellä on eriä. Joo, kaikki eivät tykkää, toiset tykkäävät, so what.

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Statistiikasta huolimatta en lukenut tekstiä kokonaan. Blogisti tunnetaan esim. vihreiden keskusteluryhmissä ikävästä inttämisestä ja väärinymmärtämisestä ja uhriutumisesta. Suosittelen harkitsemaan, olisiko persut vielä sopivampi puolue blogistin populismille.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

"Blogisti tunnetaan esim. vihreiden keskusteluryhmissä ikävästä inttämisestä ja väärinymmärtämisestä ja uhriutumisesta."

Tämä vaikuttaa niin objektiiviselta näkemykseltä, että me kaikki varmasti otamme sen todesta.

"Suosittelen harkitsemaan, olisiko persut vielä sopivampi puolue blogistin populismille."

Missäs se populismi näkyy?

Pekka Pylkkönen

Helsingin sanomatkin on myöntänyt että Ville Niinistö ja hänen opetuslapsensa ovat populismin kuninkaita Suomessa. Populismi on viety nextille levelille.

Miikka Lahti

Kommentin sävy oli erittäin alentuva (”meillä kaikilla on _kuule_ rajoitteita”), kuin lapselle olisi puhunut, ja vieläpä yhteydessä jossa toinen puhui vakavista sairauksistaan. Kyse ei ollut sisällöistä vaan siitä, että Kosken asennemaailma tuli hyvin esiin.

Käyttäjän PasiKettunen kuva
Pasi Kettunen

"Niinpä Kuplat-ohjelman leikkaus vaikutti aika erikoiselta ottaen huomioon, että sen piti olla kahden erimielisen mahdollisuus avata omaa ajatusmaailmaansa avoimesti keskustelemalla. Kosken ja Tikkasen keskustelu oli parituntinen, ja siinä päästiin selkeästi kohti yhteisymmärrystä esimerkiksi lamaannuttavaa byrokratiaa vähentävän perustulon tarpeellisuudesta. Onkin ihmeellistä, että toimitus oli valinnut korostaa räikeää vastakkainasettelua eikä analyyttistä yhteiskunnallista keskustelua."

Ohjelman leikkaus siis edesauttoi väärinymmärrystä tästä, mitä Koski yritti sanoa? Tämä on oleellinen tieto. Ehkä koko kirjoitus olisi kannattanut aloittaa tuolla.

Muutti ainakin minun suhtautumistani koko tapaukseen. Onhan yhteiskunnallinen keskustelu aivan eri asia kuin töksäyttää onnettomassa tilanteessa olevalle kuin ohjeena "mahdollisuksia on vaikka kuinka".

Muutenkin hyvä kirjoitus.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Totta. Tekstin rakenteen järkevä muokkaaminen varsinkin näissä pidemmissä riipustuksissa on aina yhdenlaista salatiedettä.

Käyttäjän IrmaAsikainen kuva
Irma Asikainen

Pitkä ja ansiokas kirjoitus, mutta pooinin sieltä yhden lauseen:"Tässäkään tapauksessa yksikään Koskea ripittävistä kärkipoliitikoista ei ole antanut uskottavaa näkemystä siihen, millä keinoilla työttömiä nostetaan takaisin työn syrjään ja miten köyhät voisivat nostaa elintasoaan?"

En minäkään tiedä, miten se tällä poliittisella pelillä voisi järkevästi tehdä, mutta yksi syy siihen, miksi kukaan ei löydä ratkaisua, johtuu siitä, että kukaan politikko ei osaa hahmottaa tämän "kuttamakerän" koko kuvaa, vaan he takertuvat näihin "lillukanvarsiin", jotka sekoittavat entisestään sitä systeemiä. Eli, koko tämä järjestelmä pitäisi hajoittaa osiin ja koota niistä terveistä osista järjestelmä, joka ei rankaise vähäisestä työn teosta ja joka madollistaa työn vastaanottamisen silloinkin, kun hän on toimeentulotuen asiakas ja hänellä on ulosottovelkaa, jota ei huomioida toimeentulotuessa menona. Se nimittäin voi pahimmillaan aiheuttaa sen, että ulosotto mittaa siitä vähäisestä palkasta, tai työttömyyskorvauksista niin paljon, että ihmiselle ei jää elämiseen yhtään rahaa. Näin minua estettiin 10 vuotta tekemästä töitä, vaikka töitä olisi ollut ja haluja vieläkin enemmän, mutta en olisi saanut ruokaa pöytään, kun ei ollut ketään, jonka siivellä ratsastaa.
Moni ministeri on kauniisti puhunut, että työnteon tulee aina tuottaa hyötyä sen tekijälle, mutta näinhän se ei ole, vaan siitä saattaa pahimmassa tapauksessa koitua niin palajon ylimääräisiä kuluja, että se ei yksinkertaisesti kannata. Pooistamalla nämä loukut, alkaa ihmisten araki rullata ja rahaa jää niiden väliinputoajien hoitoon ja opastukseen Nyt kaikki rahat menevät tämän kyttäyspelin ylläitoon ja sen seurausten minimointiin.
Kannattaisikohan esim. työministerin opiskella ensin ainakin se osa sosiaalilainsäädännöstä, mikä koskee työttömiä ja heihin sidoksissa olevia ryhmiä Edes työministe, vaikka se tekisi useammallekin ministerille hyvää.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Erinomainen kirjoitus. Aihe on tulenarka, kun kyse on tukiviidakosta, työttömistä ja työpaikoista, ei siis mikään helppo keskustelun aihe yhteiskunta tasolla.

pistin jakoon!.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Ensin totesin olevan Sammallahden teksti. Sitten peukutin. Seuraavaksi voi lukea itse tekstin ja katsoa, josko pitää perua. Mutta se jää nähtäväksi.

Juurikin Sammallahden asiakeskeisyys uskoakseni estää tätä nousemasta politiikassa. Pitäisi puhua enemmän ns. paskaa (mitä en toivo, koska sen suoltajia meillä on aina tarpeeksi). Eikä analysoida rationaalisesti faktapohjalta ja sitä myötä loukata ihmisiä. Yksi poikkeus tähän tietysti on Jussi Halla-aho. Mutta Kokoomuksessa voi olla vaikeampi edetä pelkästään asiapolitikkaa tekemällä. Mieluummin kannattaa panostaa Pepsodent-tuubiin ja selfie-keppiin. (*

E-J. Salminen tarjosi persuja Sammalllahden poliittiseksi kodiksi. Ei taida ihan osua. Joissain kysymyksissä kyllä, mutta muissa ei. Kannattaa katsoa Teren YT-videoita läpi, niin tämän linja selvenee. Itselläni esim. oli niin selvä mielipide-ero suhteessa asevelvollisuuteen, etten ymmärtänyt Sammallahtea ollenkaan.

Muuten miehellä on terävä pää ja ns. sana hallussa.

*) Tänään yksi tyttö sattui yhtä aikaa koulun ovelle ja kertoi "keppiksensä" unohtuneen luokkaan. Josko pääsisi hakemaan sen, huomenna la olisi kisat.

Toivottavasti kysyin kauniisti, että mikä helv**** "keppis"?

muoks. Tero -> Tere

Käyttäjän HenriJrvi kuva
Henri Järvi

Elämme osinkotaloudessa jossa kaikki on alisteista osingonsaajan edulle. Sipilän hallitus on romuttamassa kansallisvaltion ja tuonut jo orjatyön maahamme. Eli nyt on ihan hyväksyttävää vaatia moniosaaja ihmiseltä kuuden kuukauden työpanos, maksamatta hänelle siitä käytännössä mitään. Ja lisää halpisorjia maahan on vaatimassa Mykkänen. Pääomalle ei riitä mikään. Se ei lopulta riitä edes itse itselleen. Kun elämä pyörii pelkän rahan ympärillä olemme tilanteessa jossa elämästä katoaa merkitys. Tilalle tulee tyhjyys jota ihminen pakenee viihteeseen, matkustamiseen, soppailuun, alkoholiin, huumeisiin. Rahasta tuleekin lopulta kirous.

Pekka Pylkkönen

Mutta kuka orjuuttaa ja ketä? Kelan asiakas duunaria. Töissä saa käydä vain jos maksaa suojelurahaa sohvallamakaajille.

Käyttäjän HenriJrvi kuva
Henri Järvi

Ihminen haaveilee ja kuvittelee että raha toisi onnen ja riippumattomuuden. Vaara onkin juuri tuossa kuvitelmassa. Että olisi sitten riippumaton muista. Ihminen on kuitenkin mitä suurimmassa määrin riippuvainen toisista ihmisistä, ihminen on heimo olento. Ei riipouvuutta toisista voi vaihtaa riipouvuuteen rahasta. Se on tie psykoosiin tai narsismiin.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Oletko joskus tavannut henkilön, joka uskoo olevansa muista ihmisistä riippumaton? Ettet vain olisi tehnyt omaa tulkintaa [taloudellisesta] riippumattomuudesta.

Käyttäjän JarmoAhonen1 kuva
Jarmo Ahonen

Tuosta keskustelusta on näköjään olemassa myös pitempi (leikkaamaton(?) versio) YLE:n sivuilla:
https://areena.yle.fi/1-50002311

Kieltämättä tuo pitkä versio ei onnistunut parantamaan käsitystäni episodista. Koski nyt vain käyttäytyi mielestäni hölmösti.

Toisaalta pitkäaikainen tuttavani taas totesi nimenomaan äänestävänsä Susanna Koskea seuraavissa vaaleissa ihan rehellisyyden ja samankaltaisten mielipiteiden takia. Kerrankin poliitikko, joka uskaltaa avoimesti näyttää mitä mieltä on.

Käyttäjän AOBrusi kuva
Antti Brusi

Aika pöhinää. Oikeastaan ja aidosti Tere voisi käyttää oikeaa kasvokuvaansa. Koski mokasi ja hyvä niin. Kauniisti sanottuna lähes täydellisesti.

Tähänkö on tultu. Ensiksi luodaan vanhempiemme työllä hyvinvointivaltio ja sitten ähäkutti... niskalaukaus saunan takana.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Mun kasvokuvia löytynee kymmeniä netistä, sieltä vain valkkaamaan mieluisa. Toistaiseksi tuo versio nyt pysyy tuossa, kun se on kaikissa muissaki some-kanavissani sama.

"niskalaukaus saunan takana."

Huoh...

Risto Koivula

Susse Kosken psykologinen ongelma Suomen (ja YLEn) Virallisen Psykologian valossa on, että hän ei miellä huonompiosaisten kuuluvan SAMAAN ROTUUN kuin hän: silloin hänen "synnynnäinen sisäpiiriempatiamoraalipeilinerooninsa" kääntyykin "ilmenemään synnynnäisenä ulkopiirirotumurhapeilineuroonina"!

Kyseessähän on pilkulleen sama "olio" (täysin sepitteellinen tai ei...): fasistinen "synnynnäinen rotutaistelumoraali" katsottuna vain eri päästä pyssynpiippua (tmv.:a)!

Kysykää vaikka päivystäviltä dosenteita Jukka-Pekka Häkkiseltä, Jari Hietaselta, Kirsti Lonkalta...

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/yle-to...

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Nyt oli sitten eilen Susanna K. taas telkkarissa. Ilmeily oli selvästi erilaista ja oli paljon empatiaa ilmassa puolin ja toisin. Susanna Koski ei naurahdellut ylimielisesti.
Tästä voi tehdä johtopäätöksen että Koskea aikaisemmassa esiintymistilanteessa ärsytti.
Toisaalta aikaisempi tilanne oli mielenkiintoisempaa journalistikkaa.
Voi myös miettiä että jos Kosken sijaan olisi vieraaksi kutsuttu toinen osapuoli olisiko Pirkka Pekka Petelius alkanut analysoimaan Kosken psykosomatiikkaa.

Käyttäjän ViliLustman kuva
Vili Lustman

Harva tässä maassa enää yrittää luoda ihmisille lisää mahdollisuuksia. Julkista sektoria paisutetaan niin oikealta kuin vasemmalta, veroja nostetaan, ja yrityksiä kuritetaan. Työttömyyskeskustelu keskittyy tunneöyhötykseen ja yksilöiden tuntemuksiin, eikä kukaan mieti, miten me saataisin tähän maahan lisää oikeita töitä, siis jotain, mikä ei ole riippuvainen verovaroista tai poliittisen kähminnän tulos.

Risto Koivula

Mitenkähän olisi tuossa suhteessa haistapaskantieteen heittäminen wittuun "Akatemista", yliopistoista, kouluista, YLEStä, kaikesta valtiokoneistosta...

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto_koivula/kai...

" Kaikki ”tutkijat” PELKKIÄ HÖLYNPÖLLÄREITÄ Suomen ”Akatemian” suuren projektin päätösseminaarissa! "

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Työttömyyskeskustelussa teoria ja käytäntö harvoin kohtaa...jokaisella on mahdollisuus työskennellä jossain kapasiteetissa niin kauan kuin henki kulkee ja edes yksi raaja liikkuu...tämä siis teoriassa, käytännössä tämmöiset hommat eivät olisi kannattavia työnantajalle eikä työntekijälle.

Susanna koski on teoriatietämykseltään varmana huippuluokkaa mutta se niinsanottu käytännönviisaus loistaa poissaolollaan.

Pekka Pylkkönen

Kommentissasi on ajatusta. Mutta markkinaliberaaleilla on tässä nimenomaan se ajatus, että työstä saatavan palkan pitäisi vaihdella sen mukaan miten korkeaan tuottavuuteen ihminen pystyy. Tämän pitäisi lisätä kokonaistyöllisyyttä ja -tuottavuutta. Tästä seuraa hyvinvoinnin kasvua.

Työehtosopimuksilla on kiistatta ollut myös positiivisia vaikutuksia, sillä niillä on kyetty ylläpitämään palkkojen nousua tuottavuuden kasvua vastaavana. Mutta sitten ne negatiiviset vaikutukset: ihmisen pitää olla melkoisen tuottava jotta työvoimakustannukset tulevat katetuksi. Sen alle jäävät eivät voi juuri työllistyä kuin tuurilla, säälistä tai julkiselle sektorille. Toinen paha juttu oli se, että työehtosopimukset eivät antaneet tuumaakaan periksi laskevan tuottavuuden oloissa kun palkkojen olisi pitänyt laskea.

S Ander

Lähipiirissäni on valtion maksamalla 9 euron päiväkorvauksellakaan vaikeaa päästä työkokeiluun, pitäisi varmaan maksaa työnatajalle että pääsee töitä tekemään?

Tosin mitä jenkeistä tiedän niin ei sinne suuntaan kannata yhteiskuntaa lähteä ajamaan, iso osa porukasta tekee paljon enemmän töitä kuin Suomessa mutta paljon huonommalla palkalla ja elävät silti köyhyydessä. Vapaat markkinat ovat helvetti tavalliselle ihmiselle.

Mielestäni joko täysin luovutaan ajattelusta että kaikkien vähänkään työkykyisten täytyy tehdä työtä tai sitten valtio ja kunnat rupeaa ihmisiä työllistämään tes palkalla. Tämä tilanne tulee muutaman vuosikymmenen aikana muuttumaan niin radikaalisti lisääntyvän automatisaation ja robotisaation vuoksi että yksinkertaisesti jollei haluta ihmisten kärsivän on pakko joko siirtyä perustuloon tai vastaavaan ja hyväksyttävä että tuottavaa työtä on vähemmän ihmisille kuin ennen tai valtion ja kuntien taattava ihmisille töitä kohtuullisella palkalla tai sitten teknologisen kehityksen turvin todetaan että kaikki paitsi eliitti on massamurhattava joko suoraan tai epäsuorasti.

Suora massamurha on natsien malli ja epäsuora on tämä ihanan kapitalismin malli eli annetaan ihmisten kuolla täysin turhaan terveyspalveluiden, lääkkeiden, rokotteiden, ruuan yms puutteeseen ja ajetaan puutteessa olevat tappelemaan keskenään niin ei markkinoiden näkymättömän käden teurastus näy suoraan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset