Teren totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet Asioita asioiden nimillä

Maahanmuuttofarssi

Pakolaiskriisin ympärillä pyörivä kohu jatkuu päivä päivältä omituisempana eikä eilinen YLEn A2-illan myötähäpeää herättänyt roskajournalistinen kumbayaa-kokoontuminen tilannetta helpottanut. Kiistan eri ääripäiden retoriikka ja teot muuttuvat viikko viikolta radikaaleimmiksi siinä, missä maltillisemmatkin tahot ovat juuttuneet lähinnä käymään tunteisiin vetoavaa imagokampanjaa ja lyömään vastapuolta leimakirveellä. Ainoa, mitä Suomessa ei pakolaiskriisin myötä ole vielä kukaan ehdottanut, on faktoihin pohjautuvan tilanneanalyysin perusteella laadittu realistinen toimenpidesuunnitelma.

Kaiken pöyristymisen, loukkaantumisen, nimittelyn, stereotyyppisen yleistämisen ja muun joutavanpäiväisen jeesustelun sijaan olisi hienoa nähdä vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

Kuinka monta turvapaikanhakijaa Suomeen tulee?

Valtiovarainministeri Stubb arvioi tulijoiden määrän olevan n. 30 000 tänä vuonna, mutta jos turvapaikanhakijoita tulee pelkästään Tornioon 500 päivässä, niin se tarkoittaa n. 44 000 turvapaikanhakijaa tästä päivästä vuoden loppuun mennessä, n. 64 000 kuluvan vuoden aikana yhteensä ja ensi vuonna 182 500. Ottaen huomioon Lähi-Idän ja Afrikan poliittisen epästabiiliuden sekä länsimaiden haluttomuuden kriisien ratkaisijaksi, voi pakolaiskriisin loppu olla useamman vuoden päässä. Moni maahanmuuttoidealisti ei tunnu edes pitävän tulijoiden määrää tai kriisin mahdollista kestoa merkityksellinä detaljina, aivan kuin resurssimme olisivat loputtomat.

Näyttää siltä, että arviot turvapaikanhajikoiden määrästä noudattavat tällä hetkellä samaa kaavaa kuin talouden tunnuslukujen ennustaminen talouskriisin ajan; joko ongelman olemassaolo kielletään tai sitten tehdään täysin epärealistinen arvio, jota sitten budjetin ylittyessä korjataan velkarahalla.

Mitkä ovat pakolaiskriisin kustannukset ja millä aikavälillä?

Valtiovarainministeri Stubb kertoo, että ensi vuonna 15 000 turvapaikanhakijan kustannukset ovat 114 miljoonaa euroa. Lukua on vaikeaa pitää realistisena ottaen huomioon, että maahanmuuttoviraston mukaan yhden turvapaikanhakijan ylöspito maksaa 43 euroa päivässä, jolloin 15 000 ihmisen ylöspidon kustannus on 235 miljoonaa euroa vuodessa. Jos puolet oletetusta 64 000:sta turvapaikanhakijasta saa turvapaikan, on ensi vuoden lisäkustannus n. 502 miljoonaa euroa. Kun turvapaikanhakijalle, tai -saajalle, järjestetään oma asunto, koulutus ja terveydenhuolto, sekä perheet yhdistetään, niin kustannus todennäköisesti kasvaa tavalla, jota kukaan ei pysty luotettavasti arvioimaan.

Näin ollen lienisi parempi, jos vastaanottajamaat investoisivat esimerkiksi taistelujoukkoihin, joilla kaadetaan pakolaiskriisin aiheuttaneet hirmuhallinnot pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Toissijaisesti jäljelle jääneitä kehitysapurahoja tulisi suunnata pakolaisleirien rakentamiseen lähelle kriisimaita, jolloin voisimme auttaa useampia pakolaiskriisin uhreja.

Mihin kaikki turvapaikanhakijat majoitetaan?

Tilanteen hallitsemattomuudesta ja kaoottisuudesta kertoo se, että turvapaikanhakijoita kuljettavat liikennöitsijät lähtevät ajamaan osaa vuoroistaan ilman määränpäätä, koska vastaanottokeskukset ja väliaikaiset majoitustilat ovat yksinkertaisesti täynnäELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio arvioi, että kroonisesta asuntopulasta kärsivälle pääkaupunkiseudulle olisi tulossa jopa 10 000 pakolaista seuraavan vuoden aikana. Väistämättä herää kysymys, että mihin asuntoihin pakolaiset aiotaan Helsingissä asuttaa, kun opiskelijoillekin siellä rakennetaan asuntoja merikonteista ylikuumentuneiden vuokramarkkinoiden lieventämiseksi. Kuntaliitostakin varoitellaan, että asunnottomuus tulee räjähtämään ilman radikaaleja muutoksia asuntotarjonnassa.

Tällä aikataululla helpoin tapa olisi järjestää maakunnissa olevia tyhjiä kiinteistöjä pakolaisille asumuksiksi, tosin silloin jouduttaisiin tinkimään pakolaisten oikeudesta valita asuinpaikkansa. Toinen vaihtoehto on antaa pakolaisille mahdollisuus rakentaa omat väliaikaismajoituksensa, jolloin jouduttaisiin tinkimään rakennusmääräysten reunaehdoista. Oli miten oli, koko  maassa on jo yöpakkasta ja ongelmaan asuntojen riittämättömyydestä olisi pitänyt herätä jo kuukausia sitten.

Mistä turvapaikanhakijoille töitä?

Suomessa on  200 000-350 000 työtöntä, riippuen laskijasta ja laskentametodista, samalla kun työmarkkinoille on tulossa 15 000-60 000 kielitaidotonta, joista isolla osalla ei todennäköisesti ole suomalaiset standardit täyttävää koulutusta. Ainoa tapa nostaa turvapaikanhakijoiden työllisyysastetta merkittävästi on purkaa TES:n yleissitovuus, tinkiä niihin asetetuista minimipalkoista ja purkaa muutenkin työmarkkinasääntelyä, jotta alhaisen koulutustason kielitaidottomat maahanmuuttajat pääsevät kilpailuttamaan työpanostaan työmarkkinoilla.

Ironista tässä on se, että samalla kun poliittinen vasemmisto kannattaa vapaampaa pakolaispolitiikkaa, on juuri vasemmiston lempilapselle eli AY-liikkelle maahanmuutto varsinaista myrkkyä, kuten esimerkiksi PAM:n lausunto todistaa. Siksi suhtaudunkin skeptisesti pakolaisten mahdollisuuksiin työllistyä Suomessa.

Millaisia sisäpoliittisia haasteita turvapaikanhakijat Suomessa aiheuttavat?

ISIS on ilmoittanut tuovansa Eurooppaan taistelijoitaan pakolaisten joukossa ja Venäjän ilmoitus tuhota ISIS tehnee pakolaisuudesta monelle kalifaatin puolesta taistelleelle houkuttelevan vaihtoehdon. Islamistien hyökkäyksiä on nähty ennenkin Euroopassa, joten uhan ottaminen vakavasti on mielestäni perusteltua. Yksi tapa vähentää islamistiterroristien aiheuttamia riskejä on seuloa tulijat mahdollisimman tarkkaan ja päästää maahan vain he, joilla on passit ja henkilöllisyyspaperit mukana helpottamassa taustojen selvittämistä.

En myöskään voi jättää noteeraamatta eräiden pakolaisten esittämiä vaatimuksia esimerkiksi ruoan, majoituksen, terveydenhuollon ja muiden etuisuuksien suhteen, puhumattakaan tulokkaiden mukanaan tuomista uskontoon tai heimoajatteluun kytkeytyvistä riidoista, joita on jo selvitelty väkivalloin ympäri Eurooppaa. Jos välittömästä kuolemanvaarasta pelastautuneella ihmisellä loppuu muutamassa päivässä kärsivällisyys ja kunnioitus vieraanvaraisuuttamme kohtaan, voi vain kuvitella mikä tilanne on esimerkiksi puolen vuoden päästä, kun suurin osa pakolaisista on edelleen työttömänä ja mahdollisesti vailla jo nyt kaipaamiaan etuisuuksia.

Miten kotouttamiseen liittyvät ongelmat ratkaistaan?

Parinsadan vuosittaisen humanitaarisen maahanmuuttajan kotouttaminen on osoittautunut meille lähes ylivoimaiseksi haasteeksi eikä metodiin liene luvassa merkittäviä muutoksia, jos julkisesta keskustelusta tai käytettävissä olevista resursseista voi mitään päätellä. Esimerkiksi Vihreät julkaisivat "Vihreitä ratkaisuja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttamiseen"-listan, jossa tarjotaan ratkaisuja kaavalla "Miten X hoidetaan? = Tuetaan X:ää/X:ään on osoitettava lisää resursseja". Ainahan voi populistisesti vaatia itsestäänselvyyksiä kuten, että tarvitaan kielikoulutusta, työtä ja asuntoja, mutta silloin pitää olla vastauksia myös kysymyksiin autettavien määrästä, kustannuksista, jne.

Esitettyjen kotouttamiskeinojen tulisi sisältää edes jotain konkretiaa. Samalla meidän tulee hyväksyä, että pieni osa turvapaikanhakijoista ei yksinkertaisesti kykene tai halua kotoutua Suomeen, jolloin heidät voidaan perustellusti poistaa maasta viemästä resursseja muilta avuntarvitsijoilta.

-----------------------------------------

Vasta kun näihin kysymyksiin saadaan realistisia vastauksia, on päästy pakolaiskeskustelussa tasolle, joka vie oikeasti yhteiskuntaamme eteenpäin ja johtaa lähemmäs pakolaiskriisin ratkaisua. Varmaa on ainoastaan se, että nykyisellä populistisella lässytyksellä ja ongelman kieltämisellä ei saada merkittäviä tuloksia aikaan pakolaiskriisin suhteen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

40Suosittele

40 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (45 kommenttia)

Niko Sillanpää

Pääosin ansiokas tilannearvio.

Mutta nyt on aika ottaa tulevaisuutta ajatellen todellinen kissa pöydälle eli juridisesti sitovan kansainvälisen suojelun uudelleen arvioiminen. Kertakaikkiaan ei ole täällä hyvinvointivaltion ja tämän yhteiskunnan elintason kehittymisen jatkumisen kannalta mahdollista, että potentiaalisesti sadoilla miljoonilla tai miljardeilla alikehittyneiden maiden suhteellisesti tai absoluuttisesti köyhillä asukkailla on tulonsiirtoja generoivia oikeuksia (kuten nyt käytännössä avoimeksi osoittautunut maahanmuutto-oikeus kansainvälisen suojelun kautta) kehittyneiden maiden asukkaisiin eli verovelvollisiin eli rahoittajiin nähden.

Ja tämä täysin riippumatta siitä, mitkä ovat alikehittyneiden maiden asukkaiden tilanne tai elinolosuhteet.

Vaihtoehto on tietysti hyvinvoinnista luopuminen, mutta ainakaan itse en näe sellaiselle mitään pitäviä perusteita edes nykyisessä moralismin myllytyksessä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Niko kiitos erittäin hyvästä kommentistasi, kuten ne aina ovat.

Niko, ettei vain olisi tämä jollain tasolla suunniteltua? Tarkoituksena juurikin Eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden alasajaminen? Mitään muuta selitystä ei näin suuriin muuttoaaltoihin voi olla kuin ennalta suunnitellut toimet. Nämä toimet näytetään otetun vastaan EU:n jäsenmaissa jokseenkin kaikissa jopa "hymistellen" hyväksyen. Voi hyvin kysyä onko Suomikaan enää itsenäinen valtio, jonka ensi sijaisena tehtävänä on huolehtia omista asukkaistaan? Tämä perustuslaillinen oikeus rapautuu kaiken aikaa ja hyvinvointi on pakko ajaa alas jotta näinkin suuren muuttoaallon maahantulijat voidaan asuttaa ja kustantaa heidän elinkustannuksensa. Osan jopa kymmenien vuosien ajan. On aivan pakko leikata nykyisistä hyvinvoinnin kustannuksista per henkilö. Muuten rahoitusta ei voida järjestää.

Ihmettelen sitä kuinka etenkin pieni- ja keskituloiset, ainakaan suuri joukko, eivät ole tätä sisäistäneet.

Niko Sillanpää

Kiitos. Tosin en jaksa enää viitata positioni tueksi tutkimusdataan ja rekistereihin (mikä lisäisi uskottavuutta) kuin satunnaisesti, koska olen niin tehnyt lukuisia kertoja ilman, että asialla olisi mitään vaikutusta mihinkään ja muutoinkin tässä asiassa ongelma on jo ihan premissien tasolla, joista lähtien ei voi päätyä kuin tähän nykytilanteeseen.

Premissien on muututtava, jos aikoo päätyä johonkin muuhun tilanteeseen.

Kysymykseesi vastaten, sanoisin, että ei ole suunniteltua, vaan ajautumista.

Vaikka totta on, että suurpääoma on aina ollut kovin viehettynyt työmarkkinoiden kaikkinaisen sääntelyn purkaantumisesta ja työvoiman ylitarjonnasta, mitkä siis ovat väistämättömiä seurauksia, jos yht'äkkiä työmarkkinoille tulee suuri määrä matalan osaamistason halpatyövoimaa. Tosin tässä suurpääoma on lyhytnäköinen, koska kääntöpuolena yhteiskunnan stabiilius kärsii, mutta pääomahan voi aina siirtyä halutessaan kannibalisoimaan jonkin toisen maan tai yhteisön tai muun resurssin (ja siirtää voitot verottajan eli yhteisön ulottumattomiin).

Mutta takaisin aiheeseen.

Tämän tilanteen syntyminen johtuu monista seikoista, joista edellisen kappaleen työmarkkina-asia on yksi, mutta ei merkittävin. Toinen on länsimainen henkinen ilmapiiri, jossa kummittelee voimakkaasti toisen maailmansodan ja kolonialismin haamut, eli syyllisyys, identiteettihäpeä ja hyvinvointiahdistus. Kolmas on pari sukupolvea jatkunut korkea materiaalinen hyvinvointi itsessään, mikä hämärtää yhteiskunnallisten perusmekanismien ymmärrystä.

Perusasetelma on tietysti eri yhteiskuntien erilaiset kehitystasot, -nopeudet ja -prognoosit, mutta sellainen on perustilanne, suoranainen aksiooma, joka tuskin koskaan tulee muuttumaan.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari Vastaus kommenttiin #7

(N.S. #7 klo 10:06)
"Kysymykseesi vastaten, sanoisin, että ei ole suunniteltua, vaan ajautumista."
---
Tämä pitänee paikkansa. Mutta ajautumisen raparperinleheden alla tapahtuu suunnitelmallisempaa toimintaa, kuten tätä kuuluisaa rikollista ihmissalakuljetusta ja -kauppaa sekä harhaanjohtavaa 'tiedonjakelua' erilaisista toimintatavoista.
Tai, kuten Ruotsissa, viranomaisten silmien ummistamista ongelmalta, että maan läpi kulkee laittomasti tuhansittain ihmisiä. Nyt, kun siihen on luvattu puuttua, voi arvioida, että puuttumattomuus olisi ollut tarkoituksellinen toimintatapa, kunnes siitä huomautettiin.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski Vastaus kommenttiin #12

Käsittääkseni virallinen Ruotsi ei ole lausunut asiasta sen enempää, poikkeuksena toki eräs skoonelainen poliisipäällikkö, joka kertoi valvontaa lisättävän Malmön rajanylityspaikoilla, " mikäli poliiseja sattuu paikalla työvuoroissaan olemaan ".

Niko Sillanpää Vastaus kommenttiin #12

Tarkoitin, että tämä kokonaisuus ei ole minkään tahon suunnittelema eikä vastaavasti minkään tahon hallinnassa.

Täysin reaktiivisestihan tässä on toimittu, mutta sekin on oma valinta, koska tämän nykytilanteen syntymisen itsestäänselvyydestä on puhuttu ainakin 25 vuotta. Ja nyt, kun itsestään selvä asia realisoituu, ollaan kovin ihmeissään, mutta kynsin hampain halutaan takertua periaatteisiin, joilla tilannetta ei ainakaan voi ratkaista.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Näin juuri. Siksi ne humanitaarisen maahanmuuton perusteet ja alueet, joilta turvapaikanhakijoita otetaan, pitäisi määritellä äkkiä uudelleen. Sen jälkeen hakijoiden seulonta on helpompaa. Ikävä tosiasia on myös se, että auttaminen on halvempaa ja helpompaa lähempänä kriisipesäkettä, joten panokset pitäisi laittaa sinne sen sijaan, että kauniilla puheilla ja idealismilla hoidetaan kymmeniätuhansia parissa kuukaudessa tulleita turvapaikanhakijoita yhtäkkiä tukemaan yhteiskuntaamme.

Käyttäjän TeroAhlqvist kuva
Tero Ahlqvist

Olen itse kirjoittanut Usarin puheenvuoroon blogin aiheesta "Ihmisvelvollisuudet?". Tämän maailman vika on se, että meillä on yleiset ihmisoikeudet, mutta ei yleisiä ihmisvelvollisuuksia. Ja kun ihminen lähtee kotoaan, hän muuttuu yksilöksi jolla on jakamattomat ihmisoikeudet, mutta jos hänelle haluaa osoittaa velvollisuuksia, saa varsin kummallisia kommentteja.

Sen lisäksi, että yksilöllä on velvollisuuksia, meidän tulee nähdä näitä velvollisuuksia myös sillä yhteiskunnalla tai yhteisöllä, josta tämä lähtee, Facebookilla ja medialla, joka jakaa vääriä mielikuvia, ihmissalakuljettajilla ja näitä valvovilla virkamiehillä.

Puheenvuorosta sensuroidussa J. Sakari Hankamäen kirjoituksessa oli yksi tilannetta hyvin kuvaava ajatus. Oli otsikoitu, että "Tänä vuonna voi tulla 50 000 tuvapaikanhakijaa. Miten selviämme siitä?", kun Hankamäki olisi odottanut otsikkoa: "Miten estämme sen?". Kaikki tämä heijastaa tämän blogin kirjoittajan esille tuomaa kokonaiskuvan ja strategian täydellistä puuttumista.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Tällaista realismia toivoisi valtionhallintoon ja tiedotusvälineisiin. Vaan eipä ole näkynyt.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

"Realismin" sijasta pääkaupungin jengi tarjoaa "rasismin". Sehän tuntuu olevan päivän mantra.

Niko Sillanpää

Varsin ymmärrettävää, koska moralismi on ainoa kortti, joka heillä on kädessään; Heidän pakkansa jokainen kortti on tuo sama.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto Vastaus kommenttiin #21

Juuri näin. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin itse ongelmaa, kauhistellaan sitä, miten väärässä eri mieltä olevat ovat.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto Vastaus kommenttiin #21

Ja lisättäköön tähän, että moralisointi on lähes aina lähempänä kaksinaismoraalia kuin aitoa moraalia.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

"Ainoa, mitä Suomessa ei pakolaiskriisin myötä ole vielä kukaan ehdottanut, on faktoihin pohjautuvan tilanneanalyysin perusteella laadittu realistinen toimenpidesuunnitelma."

Taidatko sen paremmin sanoa. Asiaa kommentoidaan ideologisin perustein, huudetaan puheenvuoro toisten ohi. Ideologeille konkretia näyttää olevan melkoista myrkkyä.

Vältin myötähäpeän kun en katsonut a2iltaa, onneksi oli muuta tekemistä.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Suomessa on 60 000 nuorta ilman duunia,ja 10 000 suomalaista vailla kotia,yli 500 perhettä vailla kotia.Oikeassa maailmassa oikeasti työttömiä on ,kun tempputoimet karsitaan 700 000.Miljoona köyhää,eli siinä hilkulla pärjääviä.
Mitään toimia ei ole tehty näiden ihmisten hyväksi.Nyt kunnat ja kaupungit ottavat sadoittain lisää tyyppejä,ja omat lapsiperheet,vanhukset ja nuoret saavat jäädä ilman asuntoja.Edelleen.

Nuoret eivät kuulemma edes halua asuntoa,on uusin keksintö näiden poliitikoiden suusta ja perheetkin varmasti nauttivat sukulaisten nurkissa asuessaan.Vanhuksille ei saada hoitopaikkoja ,vaan es.vanhainkotien tiloihin kunnostetaan,korjataan näille tyypeille tilat.Suomalaisia paleltuu talvella kuoliaaksi suomessa,ei väliä.

Pohjoismaiden ainoissa leipäjonoissa 20 000 ihmistä,suomalaisia.Lapsia ,aikuisia,nuoria,vanhoja.Ei kiinnosta ketään.

Nyt bisnestä tekevät verorahoilla voittoa takovat firmat,joiden käsiin onkin annettu vastaanottokeskuksien perustamista ynm.mamu-bisneksen ympärillä pyörivää liiketoimintaa.Kun päästään veronkiertofirmojen kautta samoihin lukuihin,kun aikanaan mm.huostabisneksessä(joka jatkuu edelleen)saavat veronmaksajat maksaa miljarditolkulla vuositasolla.Ei huostabisnes,siis sos-ja terveydenhoidon ulkolaisille konserneille siirtäminen sekään vienyt montaa vuotta.Mukaan sopii siis mamu-bisneskin,ovathan nämä kaikki poliitikoista alkaen mukana touhuissa.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Plogistilta hyvä teksti.

Haluaisin vielä lisätä, että tänä vuonna eskaloitunut pakolaistulva jatkunee mitä todennäköisimmin vielä pitkälle tulevaisuuteen, mikäli EU:n toimintatapoihin pakolaisien suhteen ei tehdä merkittäviä muutoksia. Näissä maissa, joista nykyiset pakolaiset tulevat, väestönkasvu on ennätyksellisen korkea ja naisten keskimääräinen lapsimäärä yli neljän ja viiden.

Epäyhtenäisellä EU:lla ei itse asiassa ole moniakaan keinoja hallita syntynyttä pakolaisvirtaa.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

"ISIS on ilmoittanut tuovansa Eurooppaan taistelijoitaan pakolaisten joukossa ja Venäjän ilmoitus tuhota ISIS tehnee pakolaisuudesta monelle kalifaatin puolesta taistelleelle houkuttelevan vaihtoehdon."

Siis pakolaisuus vai että ISIS oikeasti itse lähettäisi taistelijoitaan Eurooppaan? Mietin tässä, että kuinka paljon tällaisella ryhmällä on oikeastaan varaa tuhlata taistelijoita sijaistoimintoihin kun käytännössä toiminta on ollut pyrkimystä värvätä epätoivoisia kavereita mukaan sinne kalifaattikemuihin eikä toisinpäin?

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Ei kannata unohtaa, että suurin osa ISIS:n taistelijoista on sieltä kalifaattikemujen keskipisteestä ja aatteen palo on ISIS:ssa erittäin kova. Euroopasta rekrytoidaan porukkaa pyhään sotaan eikä se olisi mikään ihme, että aatteenveljiä lähettäisiin pakolaisten mukana rekrytoimaan ja perustamaan soluja terrori-iskuja varten.

Toisaalta voi aina kysyä, että onko kalifaatin puolesta taistellut, ja Assadin sekä Venäjän joukkojen tieltä hyvän sään aikana poistunut "pakolainen" luopunut ääriajatuksistaan kalifaatin ylivertaisuuden ja länsimaisten pahuuden suhteen. Ideologiat ovat aina matkustaneet ihmisten mukana ja on vaikeaa kuvitella, että lähtijöiden aatteet jäisivät ISIS:n hallitsemien alueiden rajojen sisäpuolelle.

Rolle Törnroos

Ylen aivopesuoperaatiot ovat useimmiten kyhätty kasaan kiireellä ja tulos on sitten yhtä usein ala-arvoinen. Sääliksi käy toimittajia, jotka joutuvat täten kriitikin kohteiksi, kun pomot vaatii aivopesuohjelmia nopeasti. On "taottava", kun rauta on kuumaa. Ja nyt se on kuumaa, kun kansa käy kuumana maahanmuuttovyöryn vyöryessä maahamme hallitsemattomasti. Ongelmat ovat vielä edessä ja eilinenkin Ylen aivopesuohjelma oli tarkoitettu viestiksi kansalle, että ottakaa vieraat vastaan hyvin, siitä huolimatta, että kansalaiset ovat peloissaan siitä, mitä tästä kaikesta seuraa.

Elias Määttänen

Minusta kyse ei ole pelkästään pomojen asenteesta, vaan kyllä toimitajat itsekin ovat asenteellisia. En tiedä kumpi herätti eilen enemmän myötähäpeää: Sanna Pirkkalaisen ja Paula Jokimiehen kaikki kotona ohjelma Radio suomessa Jari Tervon haasttateluineen vai A2:n eilinen "ihana pakolaislapsi komeat irakilaisurhot" -valkopesutervetuloa ohjelma

A2 on aina farssi, sillisalaatti, joka ei lisää kenenkään ymmärrystä asiasta, päättyen aina saman loppuhymistelyyn. Näennäisen tasapuolisuuden vuoksi studioon on kutsuttu joku toimittajan kanssa eri mieltä oleva näytiksi, tarkoituksena on kuitenkin aina ylen oman poliitisen agendan ajaminen. Toimittajan oma mielipide ja asenteellisuus ja keskustelun manipulointi oman mielipiteen suuntaan paistaa kilometrien päähän.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Yksi hyvin pitkävaikutteinen, mutta vähälle pohdinnalle jäänyt seikka liittyy väestöltään ja resursseiltaan kohtalaisen pienen kansakunnan kulttuuripohjassa tapahtuviin fundamentaalisiin muutoksiin - siis myös ns. identiteetissä/ kulttuurimentaliteetissa - sanan laajimmassa merkityksessä.

Tämä ilmiö on jo näkyvissä blogin kuvaaman 'keskusteluilmaston' kautta: itse aiheutettu päänsärky on siirtynyt jo mm. kansakunnan sisäiseksi, "pöyristyksen, nimittelyn, jeesustelun" ja taloudellisen taakanjaon keskiössä olevaksi kiistan aiheeksi, joka hajottaa yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista koheesiota sisältäpäin. Sitä käytetään niihinkin.

Tämä ilmenee usein hoetusta sloganista: "Tämä ei ole minun Suomeni!" Toinen tuore ilmiö on se, ettei demokraattisten vaalien tulostakaan oikein hyväksytä. - Tässä tilanteessa täyden konsensuksen pakonomainen tavoittelu on johtanyt nonsensukseen.

P.S. Tällä en tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi ajatella ja toimia samoin, mutta sen verran realismia toivoisi, että kyettäisiin edes jollain tasolla pohtimaan, missä kestokyvyn rajat ovat. Todellisten ongelmien kieltäminen näyttää olevan kuin muotivirtaus - lähes koko unionin alueella.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Ei ole mitään "yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista koheesiota." On vain nonsensus. Samastun enemmän vastaanottokeskuksissa nahisteleviin nuoriin miehiin kuin esimerkiksi Sebastian Tynkkyseen. Arabian kielestä ymmärrän sanan sieltä toisen täältä. Tynkkysen puheesta ymmärrän sanat, mutta ajattelutapa ja sanoma jäävät täysin vieraaksi.

Niko Sillanpää

Ja irakilaisten, somalien ajattelutapa ja sanoma sitten kolahtavat?

Ei yllätä, määrittelethän kuitenkin itsesi "liberalistiksi", jolla nykymaailmassa tosin ei ole juuri muuta tekemistä vapausaatteen kanssa kuin vaatimus vapaasta maahanmuutosta ja seksuaali- ym. vähemmistöjen oikeuksista, muutoin ajattelusi suhtautuu vihamielisesti vapauteen.

Ja tämä ei sitten ollut epäsuoraa tuen osoitusta Tynkkyselle, vaikka jopa hänenkin tilannearvionsa pohjaa enemmän realiteetteihin kuin sisäministerimme.

Käyttäjän hietanenkaija kuva
Kaija Hietanen

Tanskassahan tehtiin tutkimus siitä, paljonko pakolaiset olivat työllistyneet vuodesta 2000 vuoteen 2010. Työllistyneitä oli 1/4, eli 3/4 oli työllistymättä, ja oli matkalla kohti valtion tukemaa eläkettä. -Miksi tilanne olisi parempi täällä ja etenkin nyt, kun koko maailman tilanne on huonompi, ja etenkin Suomen? Ei voi välttyä ajattelemasta, että tässä on jokin ohjaus, jonkin tahon etu takana.

Käyttäjän JairiPalonen kuva
Jairi Palonen

Syyrian sota ei ratkea, ellei diktaattori Bashar al-Assadin hallinnon kanssa neuvotella, koska tätä valtakoneistoa/hallintokoneistoa, , sekä armeijaa tarvitaan ainakin vallanvaihtoajan, muuten siitä seuraa vielä kovempi verilöyly, eri uskonlahkojen kesken, kun vallasta aletaan taistelemaan, ja pakolaisvirran vyöry Eurooppaan tulee entisestään kiihtymään, ja maa ajautuisi sekasortoon ja kaaokseen, tätä Putin ja Venäjä ajaa takaa, alkaessaan tukemaan nykyistä hallintoa, ja tosiasia on ettei näihin maihin mikään Länsi-maiden Demokratia sovi, se nähtiin jo Irakin sodassa, ja siihenhän valtatyhjiöön syntyi Isis, eli kyllä USA on suurin syyllinen tähän eu-alueelle olevaan pakolaisvirtaan, ja meille lankiaa tästä lasku.

Niko Sillanpää

Syyrian sota on tässä kokonaisuudessa pelkkä nyanssi, toki kätevä sellainen propagandan kannalta. Kun yksi syyria loppuu, tulee toinen syyria. Jne.

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho

Syyrian sodalla sinänsä (ja vaikkapa tällä teurastajaksi haukutulla al-Assadilla) ei ole mitään tekemistä miljoonien pakolaisten, joita mm. Afganistanin ja Irakin operaatiot ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat edelleen. Nyt on kohta 15 vuotta siitä kun demokratiaa lähdettiin noihin maihin levittämään. Viimeksi kun luin viikonloppuna niin Irakissa paukkuu edelleen autopommit ja kaulankatkojat hallitsevat laajaa aluetta maasta. Afganistanissa taasen talebanit ovat yhäti aiheuttamassa hankaluuksia. Molemmissa maissa on 15 vuoden jälkeen edelleen sisällissodan omainen tilanne. Voisiko tästä oppia jotain? No, ei tietenkään.

Kun yksi Syyria loppuu, tulee toinen.. Länsimaista logiikkaa parhaimmillaan, valitettavasti.

Hyvin alhaista ja noloa on, että Assadista tehdään roistoa, vaikka käytännössä hyvin muut tahot ovat näitä konflikteja lietsoneet ja maita kaaokseen suistaneet.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Huomasin äsken verkkouutisten nettisivulla Taloustieteen professori Matti Virén kirjoittaneen Maaseudun Tulevaisuuden mielipidesivulla otsikolla "Onko hyvinvointivaltion taru lopussa?". Kirjoituksessaan hän viittaa Milton Friedmanin toteamukseen, että hyvinvointivaltio ja vapaa liikkuvuus (siirtolaisuus) eivät ole yhteen sovitettavissa.

Koko kirjoitus on kerrassaan hyvä kaikkien luettavaksi ja herättämään niitä hyvinvointivaltion pystyssä pitämisen ajatuksiin.

Tässä kirjoituksesta pieni ote; "Professorin mukaan ollaan tekemisissä jopa kymmenen miljardin euron suuruisen menolisäyksen kanssa, jos jatkossa kaikki pääsevät osallisiksi samoista etuuksista. Ongelmat voi sivuuttaa toteamalla maahanmuuttajien tuottavan, "mutta juuri tässä suhteessa olemme hankaluuksissa", jos maahanmuuttajat vain syrjäyttävät kantaväestöä työntekijöinä."

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/onk...

http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/viren%20maahan...

Käyttäjän valtakunnan kuva
Kimmo Liimatainen

Löytyykö Glubbin tekstistä mitään tuttua?

Lainaus Sir John Glubb'in pamfletista "The Fate of Empires and search for survival "

"I Learning from history
‘The only thing we learn from history,’ it has been said, ‘is that men never learn from history’, a sweeping generalisation perhaps, but one which the chaos in the world today goes far to confirm.

...

XXXIX Summary
As numerous points of interest have arisen in the course of this essay, I close with a brief summary, to refresh the reader’s mind.

(a) We do not learn from history because our studies are brief and prejudiced.

(b) In a surprising manner, 250 years emerges as the average length of national greatness.

(c) This average has not varied for 3,000 years. Does it represent ten generations?

(d) The stages of the rise and fall of great nations seem to be:

The Age of Pioneers (outburst)
The Age of Conquests
The Age of Commerce
The Age of Affluence
The Age of Intellect
The Age of Decadence.

(e) Decadence is marked by:
Defensiveness
Pessimism
Materialism
Frivolity
An influx of foreigners
The Welfare State
A weakening of religion.

(f) Decadence is due to:
Too long a period of wealth and power
Selfishness
Love of money
The loss of a sense of duty.

(g) The life histories of great states are amazingly similar, and are due to internal factors.

(h) Their falls are diverse, because they are largely the result of external causes.

(i) History should be taught as the history of the human race, though of course with emphasis on the history of the student’s own country. "

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

voidaan myös huomioida kohta:

"The Age of Pioneers (outburst)"

Käyttäjän valtakunnan kuva
Kimmo Liimatainen

Minulle kyynikkona ja kulttuuripessimistinä kolahtaa tuo dekadenssi ja siitä tehdyt huomiot. Ei voi mitään, ne sopivat aika hyvin moneen Euroopan maahan tänään.

Esa Niemi

Hyvä analyysi ja jatkuessaan tämä politiikka asettaa sellaisia haasteita Suomelle, joista on nykyisessä taloustilanteessa mahdoton selvitä Suomen toimintakyvyn ja yhteiskuntarauhan turvaavalla tasolla.

Itse koen ongelmalliseksi, että päätöksenteko ei pohjaudu rationaaliseen ongelmanratkaisuun, vaan epämääräisten tunneperäisesti (ei faktaperäisesti) latautuneisiin sloganeihin verrateessa esim. YK:n pakolaisleireillä tarjotusta turvapaikasta kieltäytyneitä turvapaikanhakijoita Suomesta lähteneisiin sotalapsiin jne.

Rationaalinen päätöksenteko unohtuu myös siten, että Dublin-sopimuksen mukaan näiden turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelystä vastuussa oleva maa on Ruotsi elleivät nämä nimeä jonkin toisen EU-maan heidän ensimmäiseksi EU-maaksi.

Meille aiheutuu valtavia kustannuksia ja ongelmia siksi ettemme noudata omaa lainsäädäntöämme tai kansainvälisiä sopimuksia. Dublin-sopimuksen noudattaminen on ainoa tapa miten saamme edes kielteisen päätöksen saaneet pois Suomesta. Muutoin Pakolaisneuvonta valittaa kielteisen päätöksen saaneista vuosia hallinto-oikeudessa ja käännyttäminen on halvaantunut mm. tästä syystä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Esa, voisiko olla niin etteivät päättäjät syystä tai toisesta kerro kansalaisille kaikkea mistä on EU:n puitteissa sovittu? Ehkäpä turvallisten maiden luettelosta maittain? Tämä tuli mieleeni kun luin kahtakin eri kirjoitusta.

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015100720481758_...

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-14441147881...

Esa Niemi

Emme tiedä mitä kaikkea päättäjät sopivat kun maahantulopolitiikka uhkaa Euroopan vakautta ja jotain täytyy tehdä eurooppalaisten rauhoittamiseksi. EU:lla on paljon valtavia suunnitelmia, jotka eivät toteudu eikä se ratkaise varsinaisia ongelmia.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Kylläpä se nyt ottaa koville, kun A2-illassa hastateltiin kahta paikalla ollutta perhettä ja Tampereen palkolaiskeskuksessa olleita nuoria miehiä, ja nämä osoittautuivatkin aivan tavallisiksi ihmisiksi, joilla on haavensa tulevaisuudesta ihan niinkuin meillä kaikilla on.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Arto, kävikö ilmi noiden nuorten miesten haastattelusta se että olisivat oikeita pakolaisia tai edes turvapaikan tarpeessa?

Toisen perheen esiintymisen koin heille itselleen vähintäinkin hämmennystä aiheuttaneeksi. Pitikö heille yrittää tarjota sitä puuroa ja vielä selitysten kera ettei puuro ole kelvannut Oulussa POK:ssa oleville herroille? Minusta tuo oli lähinnä mautonta ja perheelle kiusallinen tilanne. Hävettää YLEn toimittajien käytös.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Kuten tekstini lukemalla saatat huomata, keskittyi kritiikkini johonkin aivan muuhun kuin näihin ihmisiin. Tosin olen pahoillani heidän puolestaan, että heidät raahattiin tuonne todistelemaan omaa hyvyyttänsä, kun tarkoituksena olisi ollut keskustella maahanmuutosta laajemmin. Eniten myötähäpeää aiheutti se, että tämä naisjuontaja oli selkeästi valjastanut ohjelman oman ideologisen agendansa taakse mummoinsertteineen ja maahanmuuttajaperheeltä fraasien tinkaamisineen.

Siellä muuten oli huomattavasti enemmän maahanmuuttajia kuin vain pari perhettä ja pakolaiskeskuksen porukkaa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Onko tämä sitä kauhiaa propagandaa Malmöstä, merkillistä, että monet toimittajat useista lehdistä tuolla käyneet ja tulee niin erilaisia vaikutelmia, toiset sanoo, että tämähän on rauhallinen ja hieno paikka, ja toiset taas toteavat olevan sotatannerta.

Kumpikohan on oikeassa? Jos siellä tuollaista on, mitä tuossa artikkelissa sanotaan, pitää Suomen kotouttamiseen panostaa rankasti, ettei tuollaisia alueita pääse syntymään.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/ulkomaat/maahan...

Käyttäjän paskapuhetta kuva
Teemu Paavilainen

Kai se miltä Malmö näyttää, riippuu siitä missä siellä käy. Rosengårdissakin kai on ihan rauhallisia osia, ja sit noi osat joihin ei tosiaan edes ambulanssi mene ilman saattuetta.

Tosta kranaattiaallosta ei kauheesti taidettu jutella täällä Suomessa? http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21171118.ab

Itsekään en tiennyt että niitä iskuja oli kesällä noin pirun paljon

Niko Sillanpää

Malmössä on muuten voimassa toisen asteen poikkeustila (krisläge två, ”allvarlig händelse”) tulijamäärän vuoksi:

http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/m...

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi

Konkreettisia ratkaisuja:
- Sallitaan matalapalkka-alat ja sovitaan yhteiset pelisäännöt miten sen kanssa toimitaan.
- Turvapaikan hakijoiden ja turvapaikan saaneiden sosiaalitukia voi ehkä jonkun verran laskea.
- Lyhennetään työaikaa ja jaetaan työtä. Vaikka työn jakamisella saataisiin töitä vain suomalaisille, niin sekin olisi jo merkittävä askel pakolaisongelman ratkaisussa.
- Kirjoitetaan yhteiset pelisäännöt siitä, mikä rangaistus tulee maahanmuuttajien tekemistä rikoksista, ja missä puitteissa islamia saa harjoittaa, eli minkä rajojen yli ei saa mennä.
- Avataan turvallisempia maahantuloreittejä, jotta tänne tulee enemmän naisia, lapsia ja perheitä. Sopeutuminen käy molemmin puolin paremmin heidän kanssaan.

Vielä tiivistäen: katsotaan tätä yhteiskuntaa talkoina. Talkoissa on sitä parempi, mitä enemmän tänne porukkaa tulee. Käännetään maahanmutto hyödyksi.

Niko Sillanpää

Eli kokonaisvaikutukseltaan: Tingitään täällä jo olevien tuottamastaan elintasosta (per capita) tulevien hyväksi eli tulonsiirto.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

T.S: "Pakolaiskriisin ympärillä pyörivä kohu jatkuu päivä päivältä omituisempana eikä eilinen YLEn A2-illan myötähäpeää herättänyt roskajournalistinen kumbayaa-kokoontuminen tilannetta helpottanut. Kiistan eri ääripäiden retoriikka ja teot muuttuvat viikko viikolta radikaaleimmiksi siinä, missä maltillisemmatkin tahot ovat juuttuneet lähinnä käymään tunteisiin vetoavaa imagokampanjaa ja lyömään vastapuolta leimakirveellä."

Presidentti Sauli Niinistöä haastateltiin viime viikolla pakolaiskysymyksessä ja kotouttamisasioissa ylimääräisessä lähetyksessä TV 3 uutisten jälkeen.

Niinistön viesti oli että sopeutumista vaaditaan sekä maahan muuttajilta että kantaväestöltä. Demokrattisen Suomen lakia ja tasa - arvoa tulee noudattaa sekä muita yhteisöjä koskevia säädöksiä. Presidentti Niinistö alleviivasi haastattelussa jo tutuksi tullutta lausetta: "Maassa maan tavalla".

Yhteisten yhteiskuntaelämää koskevien sääntöjen noudattaminen on edellytys yhteiskuntarauhan säilymiseeen

P.S Tähän ei juurikaan A 2 - ohjelmassa puututtu.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

"Olen suomalainen" laulettiin A2-pakolaisillan lopuksi käsinkosketeltavassa euforiahengessä hauskana mutta ilmeisen yliampuvana tuputuskotouttamistemppuna. Turvapaikanhakijat velvoitettiin osallistumaan heille vieraalla kielellämme yhteislauluun, 80-luvun italiaisbiisin pohjalta tehtyyn uuskansanlauluun. En tarkoita yksin määritelmällistä ristiriitaa todetessani, että paikalla olleista ulkomaalaisista ei yhdestäkään tule koskaan suomalaista. Turvapaikan saaneelle maahanmuuttajalle mahdollisesti myönnettävä Suomen kansalaisuushan ei muuta ketään suomalaiseksi elinikänään:
http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/204314-m...

Kaarina Kreus

Loistava kirjoitus! Olet aivan oikeassa, meillä on liikaa huutajia puolesta ja vastaan, ja aivan liian vähän neutraalia keskustelua.

Kustannuksista: maahanmuuttoviraston 43egee on varmaan väärinkäsitys? Median mukaan mamut saavat
1. toimeentuloapua kolmisen sataa kuussa.
2. ehtivät jo mielenosoituksissakin valittaa ettei lääketieteellistä apua ole tarpeeksi eli siitä kustannuksia
3. kotoutus, tuiki tarpeellinen mutta ei ilmainen
4. poliisi, maahanmuuttoviranomaiset ja muut tahot tekevät ylitöitä tämän projektin kanssa
5. kaikki kuljetukset yms
6. tulkkaus vuosikausia ( olen itse jonottanut neuvolassa kun edelläni on ollut kielitaidoton musliminainen lapsensa ja miespuolisten sukulaistensa kanssa. Minun aikani oli 30 min, tälle oli varattu puolitoista tuntia mutta ei riittänyt)

Ja sitten jos lupa asua Suomessa heltiää, ollaan koko sosiaaliturvalla + koulutus + erityispalvelut

Jos koemme olevamme niin varakkaita, että haluamme majoittaa tänne maailman huono-osaisia, niin ihan ok. Silloin pitää kuitenkin valtiontalouden olla kunnossa, budjetin plussalla ja joku suunnitelma siitä miten tämä porukka aiotaan koulia tuottavaksi osaksi yhteiskuntaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset